Voksenjolleafdelingen

I Aarhus sejlklub har vi en levende afdeling for voksne der sejler jolle. Jollesejlads giver rigtige sejloplevelser, saltvand i håret og masser af motion.
Vi sejler Wayfarer, E-jolle, Laser, 505 og Contender.  Lige for øjeblikket er Contenderklassen den største med ca. 10 aktive joller.

Voksenjolleafdelingen har en egen Facebook side, der benyttes til at koordinere sejladsen, idet vi søger at være flere på vandet samtidigt. Det er sjovere, sikrere, og giver mulighed for at vi kan træne højde og fart mod hinanden. Besøg facebooksiden på voksenjolleraarhus eller søg på “Voksenjoller i Aarhus” på Facebook.

De voksne jollesejlere deltager i klubbens onsdagssejladser, hvor vi i fællesskab udlægger en bane. Banen deles med sejlerskolens kapsejladslinie og andre kølbåde, og det giver masser af både på banen og masser af spændende og lærerige situationer. Alle kan være med, for vi sejler om kap alene fordi det er sjovt.

Hvor finder du os

Vi deler faciliteter med ungdomssejlerne. Det gælder omklædning, det lille værksted og jollepladserne. Du finder os længst ude på molen nær det røde indsejlings fyr, hvor vi har jollepladser lige opad slæbestedet. I sommerperioden har vi faste træningsaftener mandag og onsdag, hvor vi mødes kl 17:00 ved jollerne. Har du lyst til at få en snak om dine muligheder for at sejle jolle, så kom forbi på dette tidspunkt.

Jollepladser

Når du har besluttet dig for at købe egen jolle, så skal du have en jolleplads.  Sejlklubben fordeler jollepladserne efter det princip at aktive kapsejlende joller prioriteres. Vil du vide mere:  Tildeling af jolleplads

Contender

Vi er en ret stor gruppe af voksne sejlere, der har valgt Contenderen som vores jolle. Contenderen udmærker sig ved at kunne sejles effektivt, også selvom man er kommet lidt op i årene. Vi deltager ofte i stævner, både i Danmark og i udlandet, og er ret flittige til at træne mod at gøre en god figur ved sådanne stævner. Vi har både nybegyndere og sejlere der er blandt landets dygtigste, så du vil helt sikkert finde inspiration og udfordring ved at sejle Contender med os.

ContenderSejler-300Foto: Ole Lahn

Contender gruppen har en klubjolle som vi vedligeholder i fællesskab med det ene formål at nye sejlere kan komme igang med at sejle Contender straks. Skulle du have lyst til at prøve at sejle Contender, så ring til Torben på 61319396 eller Carl Johan på 40186690.  Så finder vi en dag vi kan tage på vandet.

Contenderne har en klasseorganisation der har en hjemmeside på www.contender.dk

Wayfarer

Vi har en solid gruppe Wayfarer sejlere. Wayfarer jollen udmærker sig ved at være tung og stabil. Wayfarer er en rigtig god jolle at starte med hvis man kommer fra kølbåd, idet sejlegenskaberne ikke ligger så langt fra kølbådens. Wayfareren kan som den eneste af de jolletyper vi har, også benyttes til tursejlads.

Wayfareren har sin egen klasseorganisation som du finder på www.wayfarer.dk

Laser,  505, E-jolle

For øjeblikket har vi to 505 joller samt en enkelt aktiv jolle af de andre klasser.


Kontaktpersoner til Voksenjoller

Carl Johan Jensen

Carl Johan Jensen

Contender - nye sejlere, Voksenjolleudvalg
 +45 4018 6690
Fotografen er på vej...

Henning Wermuth

Voksenjolleudvalg

Per Henrik Hansen

Voksenjolleafdeling
 +45 4037 4923
Fotografen er på vej...

Solvej Trautner

Voksenjolleudvalg
Søren Winther Hansen

Søren Winther Hansen

Onsdagssejladser
Thomas Nørregaard Jensen

Thomas Nørregaard Jensen

Voksenjolleudvalg, Jollepladsinspektør
Fotografen er på vej...

Torben Bjørnholt

Contender - nye sejlere
Fotografen er på vej...

Ulrik Caspersen

Voksenjolleudvalg

Du kan kontakte voksenjolleudvalget via e-mail
voksenjolleudvalg@aarhussejlklub.dk