Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve

Vi stiller ikke krav om Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve, men opfordrer gerne

Sejlerskolen stiller ikke krav om at du hverken har eller erhverver dig Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve (tidligere kendt som det Blå Bevis). Men vi støtter op om Duelighedsprøven og vil kraftigt bede dig om at overveje det mens du går i Sejlerskolen. Da det ikke er inkluderet i Sejlerskolen, må du selv afholde udgifter til materiale og prøver.

Duelighedsprøven kan være relevant af flere årsager. Den gør dig bedre rustet til sejlads og sikkerhed, men den kan også giver dig kontante fordele som forsikringsrabat og i visse tilfælde kan det være et krav for at få havneplads eller for at kunne leje en båd.

Dels kan vi anbefale dig at gå på det teoretiske navigationskursus i vinteren mellem første og andet år i Sejlerskolen. Det kan du typisk tilmelde dig på aftenskole, men vælger du at gøre det i Aarhus Sejlklub er du sikker på at der vil blive lagt maksimal vægt i forhold, der er relevante for sejlere.

Når det gælder den praktiske del falder det meget naturligt for de fleste at tilmelde sig den praktiske prøve i slutningen af andet år på Sejlerskolen. Når du indstilles til prøven af vore instruktører tør vi nærmest garantere at du kan bestå.

Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve omfattende:

TEORI
  1. Søvejsregler
  2. Navigation
  3. Søsikkerhed
  4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  5. Beskyttelse af havmiljøet
PRAKTIK
  1. Fartøjskendskab
  2. Styring og manøvrering af et mindre fartøj
  3. Fritidsfartøjers maskineri

Læs mere på Søfartsstyrelsens webside om duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.