Dansk Sejlunion Grandprix 2018

Aarhus Sejlklub er i 2018 arrangør af “Dansk Sejlunion Grandprix” stævne d. 2.-3. juni 2018.

Tilmelding

Der er endnu ikke åbnet for stævnetilmelding.

Stævnekoncept for Dansk Sejlunion Grandprix

Dansk Sejlunions Grandprix-serie er stævner for de mest aktive jolle-klasser for børn og unge, men voksne kan også deltage i serien. Grandprix-serien er åben for alle sejlere uanset alder, mens deltagelse i DM forudsætter, at sejlerens alder er inden for klassens aldersgruppe.

Grandprix-stævnerne planlægges i et samarbejde mellem klasseorganisationer, klubber og Dansk Sejlunion. Formålet med Grandprix-serien er at tillbyde stævner med en høj sportslig kvalitet, samtidig med at stævnerne er et socialt samlingspunkt på tværs af klasser og alder.

At der til stævnerne er en høj sportslig kvalitet i sejladserne er en vigtig del i udviklingen af talentsejlere. I sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er én af træningsmetoderne, at sejlere udvikler sig bedst ved at træne efter ”Den danske model”. Udgangspunktet for ”Den danske model” er, at alle sejlere – på tværs af klasser, og inden for de enkelte klasser – i forskellige sammenhænge træner sammen og deler deres viden. I talentarbejdet er ungdomsstævnerne med til at sikre, at de dygtigste sejlere i de enkelte klasser får mulighed for at konkurrere i større felter med spredning i sejlernes kompetenceniveau.

En styrke ved at mødes på tværs af klasserne er, at junior- og ungdomssejlere bliver opmærksomme på andre jolletyper i forhold til jolleskift, uden det får indflydelse på de sociale relationer sejlerne imellem. På den måde er stævnerne tilrettelagt efter mantraet ”aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder” – et mantra, der omhandler idræt i almindelighed.

Dansk Sejlunion Grandprix 2018 – Aarhus

June 2
Aarhus Sejlklub,
Kystpromenaden 7 , Aarhus C , DK-8000 Denmark
- Google Map

2.-3. juni - Aarhus Sejlklub Deltagende Grandprix-klasser: Information følger Andre klasser: Information følger Stævneleder: Povl Friis Læs mere om Dansk Sejlunion Grandprix stævner på http://sejlsport.dk/ungdom/grandprix-og-dm/dansk-sejlunion-grandprix. Følg også med via Grandprix Facebook gruppen: https://www.facebook.com/groups/1343056309109391/

Find out more »

Stævneorganisation

Nøglepersoner ved Dansk Sejlunion Grandprix 2018 stævne i Aarhus

Fotografen er på vej...

Povl Friis

DS Grandprix 2018 stævneleder
Fotografen er på vej...

Jakob Friis

DS Grandprix 2018 co-stævneleder

Følg også med i Dansk Sejlunion Grandprix Facebook gruppen