Pointsejladser

EGÅ SEJLKLUB OG AARHUS SEJLKLUB arrangerer fælles pointsejladser på udlagt bane ved Ryes Flak, hvor sejladserne finder sted på tirsdage.
Der lægges op til en serie på 9 sejladsdage i foråret og 9 i efteråret. Der sejles efter reglerne som defineret i ’Kapsejladsreglerne’ samt sejladsbestemmelserne for Pointsejladser med 1. start kl. 18:30 før 1. september og kl. 18:15 efter denne dato.
Der sejles på udlagte OP/NED baner ved Ryes Flak.

Læs meget mere om Pointsejladser på www.pointsejladser.dk

Bemærk også den tilhørende Facebook gruppe ‘Pointsejladser.dk‘.