Første-års elev side

VELKOMMEN til sæsonen 2018

INTRO-DAG – (dato kommer senere)

Målet er, at de nye sejlerskoleelever får en kickstart på deres sejlerliv med
– sejltur med øvelser på vandet
– lære nye maritime ord og begreber
– møde klublivet
– møde de øvrige elever og instruktørerne

TRÆNING:

Undervisning i Aarhus Sejlklub Sejlerskole er typisk et to-årigt forløb. 1.års elever er som udgangspunkt uden sejladserfaring, og de følger de læringmål der er sat for første år i Sejlerskolen. Undervisningen foregår med instruktør.
Hver mandag:
– eftermiddagshold kl. 16:30-18:45
– aftenhold kl. 18:45-21:00
Efter 1. september:
– eftermiddagshold kl. 16:00-18:15
– aftenhold kl. 18:15-20:30
Se alle datoerne her.

 

Mødetid elever:

Eleverne opfordres til at møde 15 minutter før træningens start og skal have klædt om til sejlertøj, fundet sømmevest og have rigget båden til (når I har lært det), før træningen starter.
Hver træning starter til aftalt tid med en kort fælles intro til dagens øvelser, derefter er der direkte afgang fra havn. Hver træning afsluttes til aftalt tid – efter at bådene er kommet i havn og er afrigget – med en kort fælles evaluering at dagens træning.
Herefter står det frit for at blive i klubben og lære sine medelever bedre at kende.

Mødetid intruktører:

Instruktørerne holder formøde 15 minutter før hver trænings start og et planlægningsmøde efter evalueringen med eleverne – evt. sammen med eleverne.

AFBUD:

Du kan melde afbud til træningsdagene på – (medie oplyses senere).

SIKKERHEDSINSTRUKS og FEJL

Læs venligst Sikkerhedsinstruksen, Udstyrslisten og Tjeklisten forud for sæsonstart.

Eleverne er selv ansvarlige for at melde fejl og mangler på bådene til bådsmændene.

 

START – FERIE – SLUT

7. maj 16:30-21:00  Første træning i foråret

25. juni 16:30-21:00 Sidste træning i foråret

6. august 16:30-21:00 Første træning i efteråret

24. september 16:00-20:30 Sidste træning i efteråret

 

BAGEFTER

Efter 1. sæson opfordres deltagerne til at begynde på undervisning til teoretisk duelighedsprøve. Mange elever vælger at fortsætte med 2. års træning, som kan afsluttes med den praktiske del Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. En del  elever vælger at forsætte på kapsejlerlinjen eller tursejladslinjen.


Holdoversigt - tidlige Sejlerskole første-års hold:

DEN421 Harmonia - tidligt hold:

DEN439 Hera - tidligt hold:

Jakob Gadegaard Bendixen

Ungdomsleder
Bådsmand for DEN439 Hera.
 +45 5152 6090
Ungdomsafdelingen

DEN526 Hygia - tidligt hold:

Fotografen er på vej...

Margit Kirketofte

Ungdomsafdelingen

Martin Thrige Andersen

Sejlerskole instruktør, bådsmand
Bådsmand for DEN526 Hygia.
 +45 3055 8554

DEN566 Hysteria - tidligt hold:

DEN593 Helia - tidligt hold:

DEN610 Hedone - tidligt hold:


Holdoversigt - sene Sejlerskole første-års hold:

DEN421 Harmonia - sent hold:

Lasse Aaby Andresen

Lasse Aaby Andresen

Sejlerskole instruktør, bådsmand
Bådsmand for DEN421 Harmonia.
 +45 2140 0939

DEN439 Hera - sent hold:

Thomas Jungdal Schmidt

Thomas Jungdal Schmidt

Sejlerskole instruktør, bådsmand
Bådsmand for DEN439 Hera.
 +45 2124 7949

DEN526 Hygia - sent hold:

DEN566 Hysteria - sent hold:

DEN593 Helia - sent hold:

Jens Kristian Munck

Jens Kristian Munck

Bestyrelse associeret, Sejlerskole instruktør
Sejlerskole, Funding og sponsorudvalg, Restaurant.
Sejlerskole FU.
 +45 4074 4190

DEN610 Hedone - sent hold:


Sejlerskole instruktører for 1. års elever

Fotografen er på vej...

Christian Stæhr

Sejlerskole instruktør
Fotografen er på vej...

Frank Korfix Mikkelsen

Sejlerskole instruktør

Jakob Gadegaard Bendixen

Ungdomsleder
Bådsmand for DEN439 Hera.
 +45 5152 6090
Ungdomsafdelingen
Jens Kristian Munck

Jens Kristian Munck

Bestyrelse associeret, Sejlerskole instruktør
Sejlerskole, Funding og sponsorudvalg, Restaurant.
Sejlerskole FU.
 +45 4074 4190
Jes Vestergaard

Jes Vestergaard

Sejlerskole instruktør

Jørn Duffy Villumsen

Sejlerskole instruktør
Lasse Aaby Andresen

Lasse Aaby Andresen

Sejlerskole instruktør, bådsmand
Bådsmand for DEN421 Harmonia.
 +45 2140 0939
Mads Bødker Madsen

Mads Bødker Madsen

Sejlerskole instruktør

Martin Thrige Andersen

Sejlerskole instruktør, bådsmand
Bådsmand for DEN526 Hygia.
 +45 3055 8554
Mathias Abitz Boysen

Mathias Abitz Boysen

Sejlerskole instruktør
Michael Damgaard Pedersen

Michael Damgaard Pedersen

Sejlerskole instruktør
Morten Nørbo Sørensen

Morten Nørbo Sørensen

Sejlerskole instruktør
Nicolas P. Munk-Rechnitzer

Nicolas Munk-Rechnitzer

Sejlerskole instruktør, FU
Thomas Nørregaard Jensen

Thomas Nørregaard Jensen

Voksenjolleudvalg, Jollepladsinspektør, Sejlerskoleinstruktør