Andet-års elev side

Træning:

2. års elever er de elever, som enten har fulgt første år på Sejlerskolen, eller på anden vis har tilegnet sig lignende erfaring. Det er målet med træningen, at eleverne går fra “sikker i båden med instruktør, til sikker i båden uden instruktør”. Eleverne har ved udgangen af anden sæson den relevante erfaring til, at kunne erhverve sig Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. De fleste elever vælger at forsætte på Sejlerskolens kapsejlerlinje eller turlinje.

Eleverne på 2.årsholdet sejler hovedsagligt uden en instruktør på skolebådene, og er derfor selv ansvarlige for manøvrer og boathandling. Instruktørerne organiserer træningen og er eleverne behjælpelige fra en gummibåd.

Eleverne er selv ansvarlige for at melde fejl og mangler på bådene til bådsmændene. Samt at have læse sikkerhedsinstruksen forud for sæsonstart.

Instruktørerne inddeler holdene efter tilmeldingsantal.

Mødetid:

Hver torsdag i sæson 2018 er det aftalt, at eleverne har rigget bådene til og er klar til at gå på vandet efter et kort skippermøde kl. 17.30.

Det forventes, at vi er retur i havnen ved 20.30-21:00 tiden, hvorefter bådene skal rigges af og der afholdes en debriefing og evt. et teoretisk oplæg relateret til dagens træning. Aftenen planlægges afsluttet ved 21.30-tiden. Herefter står det frit for at blive i klubben og lære sine medelever bedre at kende.

Mail gruppe:

2.års elever og instruktører har sin egen interne mail gruppe: sejlerskoletorsdag@aarhussejlklub.dk.
Bemærk at du skal være medlem af gruppen for at kunne sende/modtage mails i gruppen. Modtager du ikke mails fra denne mailadresse, kan du læse mere om mailsystemet her, eller kontakte Katrine Lintrup, sejlerskole instruktør.

Socialt:

Image result for facebook 2.års elev facebook gruppe til socialisering og koordinering (kageordning og andet)

Tilmelding/afbud til træningsdage:

Doodle  Alle deltagere melder til og fra via holdets Doodle (1. halvår 2018).

Skulle du blive nødsaget til at melde afbud senere end torsdag kl. 12 sendes også SMS til instruktør Katrine Lintrup.


Sejlerskole instruktører for 2. års elever

Jesper Kallehauge

Jesper Kallehauge

Sejlerskole instruktør
Katrine Lintrup

Katrine Lintrup

Sejlerskole instruktør, FU
 +45 2293 7116
René Kloborg Jacobsen

René Kloborg Jacobsen

Kasserer/medlemsadm.
RIBs.
 +45 2223 2255
Rune Gøgsig

Rune Gøgsig

Sejlerskole instruktør

Elever og instruktører kan skrive til hinanden via mail distributionsgruppen
sejlerskoletorsdag@aarhussejlklub.dk