Tursejlerlinje

Profil

MÅL
Når sejlerne har gennemført Turlinjen 2019, kan de planlægge og gennemføre sikre og trygge sejladser for sejl om dagen og om natten – op til 24 timers varighed. Vi lægger vægt på
• skipperansvar
• socialt ansvar
• godt sømandskab
• korrekt boathandling
• sikker praktisk navigation

INDHOLD 
sikkerhedsinstruks, tjek af båd, udstyr, motor, bemanding & vagthold, stuvning af grej, styring, manøvrering, bådhåndtering, kommunikation og samarbejde, livet om bord, besætningspleje & sociale tiltag.

FORM
Turlinjen sejler aftensejladser på udvalgte tirsdage
og 4 gange 24-timers-sejladser i løbet af sæsonen:
– sejlads med overnatning i fremmed havn
– natkapsejlads fra Kaløvig Bådehavn rundt om Tunø og Hjelm
– havnefræz med sejlads til fem havne i Aarhus Bugt
– sejlads med stor sejlbåd – ankring for natten – livet om bord


Tursejlerlinje instruktører

Jørn Duffy Villumsen

Sejlerskole instruktør