RIB

Retningslinjer for reservering af RIB i Aarhus Sejlklub

Besluttet af Aarhus Sejlklubs RIB Udvalg 26-04-2016
RIB’s tilhørende Aarhus Sejlklub skal reserveres via klubbens hjemmeside www.aarhussejlklub.dk/klub/booking.
Leje af RIB afregnes i henhold til klubbens gældende takster på udlejningstidspunktet.
Nedenstående retningslinjer er gældende i forbindelse med leje/reservering af klubbens RIB’s:

1. prioritet:

Aarhus Sejlklubs Sejlerskole:
1 stk. Tornado hver onsdag og torsdag i sejlsæsonen
Aarhus Sejlklubs Ungdomsafdeling:
De resterende RIB’s på mandage og onsdage i sejlsæsonen

2. prioritet:

Stævner arrangeret af Aarhus Sejlklub og udlejning til Aarhus Bugtens sejlklubber i forbindelse med afvikling af stævner
Udlejning til Tunølejr
Reservationen skal ske minimum 4 uger før brug, for at den har forgang frem for lavere prioriteter
2 små Brigs friholdes til prioritet 3 eller lavere ved udlejning til andre klubber

3. prioritet:

Aarhus Sejlklubs trænere/instruktør:
Brug i forbindelse med klubaktiviteter og klubture til stævner
Nationale træningssamlinger
Reservationen skal ske minimum 2 uger før brug, for at den har fortrinsret frem for lavere prioriteter

4. prioritet:

Forældre og sejlere:
Brug i forbindelse med stævner
Kraftcenter trænere og –sejlere
Ugens øvrige dage i forbindelse med træning af sejlere
Anden udlejning

Generelt:

RIB’s bookes efter ”først til mølle” princippet og i henhold til disse prioriteter.

Kun RIB reserveret på klubbens hjemmeside regnes som reserveret.


Kontaktpersoner for RIB afdeling


RIB udvalg

Torben Houborg

Ungdomsleder
Ungdomsleder, RIB
 +45 2621 1498