Årligt møde for pladshavere 10. maj kl. 19-21 i klubhuset.

Til alle ASK-medlemmer, som har plads på fartøjsstationen.

Delebåde må gerne komme flere fra fællesskabet. 

Denne invitation er sendt til det medlem som repræsenterer fællesskabet.

Alle pladshavere er velkomne, og vi opfordrer især de nye medlemmer på fartøjsstationen til at komme.

Dagsorden:

 1. Velkommen og en hurtig præsentationsrunde
 2. Aktuelle forhold om brug og booking af kran og kørende materiel på vinterpladsen.
 3. Status på fartøjsstationen
 4. Kommunens planer for havnens fremtid  By og Vand (aarhus.dk)
 5. Håndbog for kølbådsejere – se hjemmesiden Kølbådsafdeling – Aarhus Sejlklub
 6. Miljø, bundmaling og højtryksspuling
 7. Parkering – regler Information om P-tilladelser – Aarhus Sejlklub
 8. Gæstesejlere – grønne/røde skilte
 9. Hvor kan jeg hjælpe klubben? – og hvad sker der i øvrigt?
  1. Torsdagsholdet
  2. Stævner/kapsejlads
  3. KBU
  4. Sejlerskolen
  5. J70
 10. Spørgsmål og debat og gode forslag til Kølbådsudvalget

Sejlerhilsner

Kølbådsudvalget