J70 retningslinjer

J70 Bådfører oversigt

Der skal være en bådfører ombord, når ASK J70’erne sejler. Klik på J70 Bådfører linket for at se en oversigt over J70 bådførere samt hvem du henvender dig til, hvis du selv ønsker at blive bådfører. Som bådfører har du sammen med din besætning ansvaret for at båden føres forsvarligt. Du har check på, hvordan båd og sejl efterlades, samt hvordan du skal reagere, hvis du har observeret eller selv foretaget en defekt. Justering af riggen er ikke tilladt.

Husk hver gang i sejler i J70erne

Før sejlads

Booking

Bådene er som udgangspunkt reserveret til de enkelte hold på alle hverdage fra kl. 17. Hvis holdene ikke bruger bådene, melder de det ud hurtigst muligt på Facebook. Hvis du ønsker at sejle på andre tidpunkter end hverdagsaftener meddeler du det på Facebook, fx “Er der nogen der vil med ud at sejle lørdag kl 10?”.

Bemanding

Der skal altid være en godkendt bådfører/skipper på båden og min. 1 besætningsmedlem.

Ansvar

Bådføreren har ansvaret for båden.

Bådføreren har også ansvaret for at der altid sejles forsvarligt og at der bliver taget behørigt hensyn til besætningens sikkerhed.

Båden må ikke udsættes for unødig belastning og slid i hård vind.

Der er altid en selvrisiko på kr. 7500 per båd, som bådfører hæfter for.

Sikkerhed

Alle skal bære redningsvest. I alle 4 både findes 4 redningsveste.

Under og efter sejlads

  1. Under sejlads sættes toplugen i spænd ude i siden af båden mellem skibsside og bænk i styrbord side ved nedgangen. Lodret luge bruges slet ikke.
  2. Fokkecover påsættes hver gang og fokkecover strammes op og bindes VIGTIGT.
  3. Spileren bredes ud i hele forrummet til tørring efter sejlads, og spilertoppen placeres så den ses tydeligt og dermed er let at sætte faldet i.
  4. Bådene fortøjres m. de blå afmålte for- og agterfortøjninger m. carabinhager samt to spring med løkker rundt om spillet, og to fendere monteres på siden ind mod broen.
  5. Alle bevægelige dele: blokke, fokkeswiwel, spilkopper og frølår, ferskes grundigt ud med rigeligt vand, HVER GANG!
  6. Hele båden spules og skrubbes ren og tovværk ordnes pænt.
  7. HUSK at aflevere båden som du gerne selv vil modtage den!

Skader

Eventuelle problemer/skader og mangler før og efter sejlads rapporteres af bådføreren til en af bådsmændene på telefon eller SMS eventuelt efterfulgt af mail med foto og beskrivelse af problemet. Skriv: Bådfører-navn, bådnavn og beskriv problemet.

Bådsmænd/koordinatorer:

Ulrik Caspersen; email: ulrik.caspersen@gmail.com, tlf: 28 87 69 12

Hans Sommerlund: email: hans.sommerlund@sweco.dk , tlf: 26 22 65 72

Tim Tørnes Pedersen: email: timtoernes@gmail.com , tlf: 29364580

Asbjørn Ørbæk Laursen: email: asbjorn.laursen@gmail.com , til: 42766200

Brug af J70erne til stævner og weekend ture

Hvis du har planer om at sejle i J70erne til stævner, fx. Grundig Cup, DM eller andre kapsejladsstævner, eller du fx ønsker at sejle en weekend tur til Tunø, så bedes du melde din interesse til styregruppen ved Peter Warrer inden d. 1.3.
Prisen for at leje en båd til stævner er kr. 1.600 for besætninger m. mindst to over 23 år, og kr. 1.200 for besætninger m. mindst 3 youngsters. Weekendsejlture er uden beregning.


Efter d. 1.3. vil styregruppen vurdere ansøgninger og give svar tilbage. De der ansøger inden d. 1.3. har førsteret. Det er også muligt at ansøge styregruppen efter d. 1.3. og styregruppen vil løbende vurdere ansøgninger.
Hver båd kan max være væk fra Aarhus i 4 weekender i løbet af sæsonen.