Arbejdsdag den 16. april 2016

På arbejdsdagen i dag er der blevet rykket rundt på jollerne på havnen, således at der har kunnet skabes plads til de nye jollesejlere der har søgt om plads også får mulighed for at have deres joller på havnen.
Landevejs trailere er blevet placeret på det yderste græs areal.
Der vil snarest fremkomme en officiel placerings liste.
Når diverse kølbåde er blevet flyttet kan de joller der skal stå på gruset komme på plads.
Vi får en periode med megen om rokering, så det er vigtigt at alt grej der er på havnener tydeligt mærket med navn og telefon nummer.