2018 Sailing World Championships

Aarhus Sejlklub er som medlem af Sailing Aarhus (SAA) med til at planlægge og afvikle 2018 SWC. Aarhus Sejlklub har frivillige med i stort set alle koordinerende arbejdsgrupper under 2018 SWC organisationen (se hvem der deltager i hvilke grupper nedenfor). Derudover vil Aarhus Sejlklub danne egne teams hvor det vil være relevant, og det første team er et “Baneteam” som har budt ind på at løfte opgaven med at have ansvar for en af de otte baner der skal køre under 2018 SWC.

Link til Promotion video: Link

Mulighed for at deltage som frivillig:

Som medlem af Aarhus Sejlklub  er der rig mulighed for at deltage som frivillig, både i aktiviteter der er koordineret af Event organisationen og af klubben selv:

  • Koordineret tilmelding: SWC 2018 organisationen har åbnet en frivilligtilmelding, hvor man kan tilmelde sig til såvel sejlsports relaterede land-aktiviteter (Race Office, måling mv) og mere praktiske aktiviteter relateret til folkefesten.
  • På vandet med ASK: En måde er at være en del af det Baneteam som ASK har etableret. Arbejdet her er allerede i gang og rekruttereingen igangsat. Se mere her…
  • På land med ASK: I løbet af 2017 og foråret 2018 vil ASK formulere en eller flere aktiviteter som vi som klub vil bidrage med til 29018 (fx. i relation til promovering af ungdomsarbejde, cafe aktivitet mv.). Når vi har disse på plads, vil vi her på hjemmesiden og på facebook melde ud hvordan man kan melde sig.

 

Aarhus Sejlklub har etableret følgende team(s):


Generelle ASK kontaktpersoner for 2018 Sailing World Championships:

Kenneth Meier-Andersen

Kenneth Meier-Andersen

Bestyrelsesmedlem, Sailing Aarhus, Sejlsportscenter
Kapsejladsudvalg
 +45 2335 8377

Søren Asboe Jørgensen

Regattaudvalg

Torben Houborg

Ungdomsleder
Ungdomsleder, RIB
 +45 2621 1498

Grej arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Jury arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Inge Broberg Kristiansen

2018 SWC Jury

Measurement arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Erik Bach Nielsen

Erik Bach Nielsen

Seniorgruppen

Lars Hoff

Måler

Race Office arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Søren Asboe Jørgensen

Regattaudvalg

Ramp & Boatpark arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Peter Hansen

2018 SWC Ramp & Boatpark

RC boats arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Race Director arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Volunteers arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Emerging Nations Programme (ENP) arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Udenlandske landshold arbejdsgruppe - ASK repræsentant(er):

Torben Houborg

Ungdomsleder
Ungdomsleder, RIB
 +45 2621 1498

Læs mere på det officielle stævnesite for 2018 Sailing World Championships