Andet-års elev side

Træning:

2. års elever er de elever, som enten har fulgt første år på Sejlerskolen, eller på anden vis har tilegnet sig lignende erfaring.

Målet med træningen på 2. år er, at udvikle sig … “fra sikker i båden med instruktør, til sikker i båden uden instruktør”

Vi vil gerne opbygge sikkerhed i den praktiskfærdighed, det er at sejle en sejlbåd, også kaldet “boathandling“. Selv om undervisningen ikke direkte er fokuseret mod kravene i Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve vil eleverne ved udgangen af anden sæson have den relevante erfaring til, at kunne bestå den praktiske del af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. De fleste elever vælger, at forsætte på Sejlerskolens kapsejlerlinje eller turlinje.

Eleverne på 2.årsholdet sejler hovedsagligt uden en instruktør på skolebådene, og skal derfor selv stå for manøvrer og boathandling. Instruktørerne organiserer træningen, kommer via en gummibåd ombord på bådene for at instruere og vejlede.

Eleverne er selv ansvarlige for at melde fejl og mangler på bådene til bådsmændene. Samt at have læst sikkerhedsinstruksen forud for sæsonstart.

Instruktørerne inddeler holdene efter tilmeldingsantal og niveauet hos den enkelte elev.

Mødetid:

Hver torsdag i sæson er det aftalt, at eleverne har rigget bådene til og er klar til at gå på vandet efter et kort skippermøde kl. 17.00.

Det forventes, at vi er retur i havnen ved 20:30 tiden, hvorefter bådene skal rigges af og der afholdes en debriefing og evt. et teoretisk oplæg relateret til dagens træning. Aftenen planlægges afsluttet senest ved 21-tiden. Herefter står det frit for at blive i klubben og lære sine medelever bedre at kende.

Socialt: 

Der er oprettet en Facebook gruppe for alle 2. års eleverne og instruktører. Facebook gruppen er tiltænkt socialisering og koordinering (kageordning og andet). Invitation til gruppen blev sendt i forbindelse med mail om opstart.

Tilmelding/afbud til træningsdage:

Vi benytter holdsport.dk som koordineringsværktøj. Det betyder at tilmelding/afbud sker via app’en (eller via websitet holdsport.dk)

Generelt er det vigtigt at deltage i alle træningssejladserne. Det sikrer at du lære mest muligt og det styrker samarbejde i besætningerne.

 


Sejlerskole instruktører for 2. års elever

Martin Arenfeldt Andersen

Martin Arenfeldt Andersen

Sejlerskole instruktør, bådsmand
Bådsmand for DEN556 Hydra.
 +45 2061 6178

Martin Thrige Andersen

Sejlerskole instruktør
 +45 3055 8554

Morten Rasmussen

Sejlerskole instruktør
 +45 2929 3707
Thomas Jungdal Schmidt

Thomas Schmidt

Sejlerskole instruktør
 +45 2124 7949

Elever og instruktører kan skrive beskeder til hinanden via holdet på
Holdsport.dk