Andet-års elev side

Træning:

2. års elever er de elever, som enten har fulgt første år på Sejlerskolen, eller på anden vis har tilegnet sig lignende erfaring. Det er målet med træningen, at eleverne går fra “sikker i båden med instruktør, til sikker i båden uden instruktør”. Eleverne har ved udgangen af anden sæson den relevante erfaring til, at kunne erhverve sig Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. De fleste elever vælger at forsætte på Sejlerskolens kapsejlerlinje eller turlinje.

Eleverne på 2.årsholdet sejler hovedsagligt uden en instruktør på skolebådene, og skal derfor selv stå for manøvrer og boathandling. Instruktørerne organiserer træningen og er eleverne behjælpelige fra en gummibåd.

Eleverne er selv ansvarlige for at melde fejl og mangler på bådene til bådsmændene. Samt at have læse sikkerhedsinstruksen forud for sæsonstart.

Instruktørerne inddeler holdene efter tilmeldingsantal.

Mødetid:

Hver torsdag i sæson er det aftalt, at eleverne har rigget bådene til og er klar til at gå på vandet efter et kort skippermøde kl. 17.30.

Det forventes, at vi er retur i havnen ved 20.30-21:00 tiden, hvorefter bådene skal rigges af og der afholdes en debriefing og evt. et teoretisk oplæg relateret til dagens træning. Aftenen planlægges afsluttet ved 21.30-tiden. Herefter står det frit for at blive i klubben og lære sine medelever bedre at kende.

Socialt: 

Der vil blive oprette en facebook gruppe for alle 2. års eleverne (og Instruktørerne. Facebook gruppen er tiltænkt socialisering og koordinering (kageordning og andet)

Tilmelding/afbud til træningsdage:

Vi benytter holdsport.dk som koordinerings værktøj. Det betyder at tilmelding/afbud sker via app’en (eller via websitet holdsport.dk)

Generelt er det vigtigt at deltage i alle træningssejladserne. Det siker at du lære mest muligt og det styrker samarbejde i besætningerne.

Skulle du blive nødsaget til at melde afbud senere end torsdag kl. 12 sendes også SMS til instruktørerne Ketil Johansen, René Vester eller René Jacobsen


Sejlerskole instruktører for 2. års elever

Jesper Kallehauge

Jesper Kallehauge

Sejlerskole instruktør

Ketil Johansen

Sejlerskole instruktør
René Kloborg Jacobsen

René Kloborg Jacobsen

Kasserer/medlemsadm.
RIBs.
 +45 2223 2255
Fotografen er på vej...

René Vester

Bestyrelse suppl.
Sejlerskole instruktør
Rune Gøgsig

Rune Gøgsig

Sejlerskole instruktør

Elever og instruktører kan skrive beskeder til hinanden via holdet på
Holdsport.dk