Hvad kan Sejlerskolen byde på?

Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Sejlerskolen undervisning i praktisk og teoretisk sejlads.

Målgruppe

Sejlerskolen henvender sig til voksne, der brænder for at lære eller blive endnu bedre til at sejle for sejl. Det kan f.eks. være dem, som aldrig kom videre end til ungdomsjollerne eller dem, som har fået lyst til at lære at sejle i en voksen alder og som er villige til at engagere sig i Sejlerskolen og sejlklubben.

Der lægges høj vægt på engagement, at man er villig til deltage i fælles vedligeholdelse af grej og at man er interesseret i at deltage i fællesskabet. Sejlerskolen har erfaret, at engagementet er højst i aldersgruppen 18-30 år.

Sejlerskole DEN349
Sejlerskolen blev startet i 1997 og har således fået mange sømil på loggen.

Undervisningen for begyndere foregår i H-både med hold af 3 personer og i Scankap 99 med hold af 4-5 personer en aften (ca. 4 timer) ugentligt med fast instruktør. Vægten er lagt på praktisk sejlads med elementer af teori, navigation, meteorologi og søsikkerhed.

Efter skoleperioden, som for de fleste tager to år, er der flere overbygninger – TURlinjen, KAPlinjen samt Aspirantholdet – som gør det muligt at dygtiggøre sig yderligere.

Sejlerskolen er en non-profit afdeling under Aarhus Sejlklub. Den baserer sig på instruktører og elevers frivillige engagement i såvel vedligeholdelse, administration, arrangementer og instruktion.

Mål

Det indlæringsmæssige mål for Sejlerskolen er, at en uerfaren sejler i løbet af to sæsoner kan håndtere en sejlbåd på en ansvarsfuld og sikker måde. Hvis du ønsker at være skipper og føre en sejlbåd på en sømandsmæssig ansvarsfuld og sikker måde, bør du sideløbende erhverve dig Søfartsstyrelsens praktiske og teoretiske Duelighedsprøve, som kan gennemføres under Aarhus Sejlklub i løbet af en 2-årig periode.

Udover dette mål tilstræber vi at skabe forhold, der fastholder og integrerer eleverne i resten af klubben og motiverer dem til at fortsætte sejlsportskarrieren på kapsejladsbanerne.

Sidst er det et mål for Sejlerskolen at skabe aktive, engagerede og entusiastiske klubmedlemmer.

Læs mere om Sejlerskolen på de følgende sider.