Storjolleafdelingen

I Aarhus sejlklub har vi en levende afdeling for storjolle sejlere. Jollesejlads giver rigtige sejloplevelser, saltvand i håret og masser af motion.
Vi sejler Wayfarer, E-jolle, Laser, 505, OK-jolle, RS-Aero og Contender. Lige for øjeblikket er Contenderklassen den største med ca. 10 aktive joller. Storjolleafdelingen har en egen Facebook side, der benyttes til at koordinere sejladsen, idet vi søger at være flere på vandet samtidigt. Det er sjovere, sikrere, og giver mulighed for at vi kan træne højde og fart mod hinanden. Besøg facebooksiden på Storjolleraarhus eller søg på “Storjoller i Aarhus Sejlklub” på Facebook.

Storjollesejlere deltager i klubbens onsdagssejladser, hvor vi i fællesskab udlægger en bane. Banen deles med sejlerskolens kapsejladslinie og andre kølbåde, og det giver masser af både på banen og masser af spændende og lærerige situationer. Alle kan være med, for vi sejler om kap alene fordi det er sjovt.

Hvor finder du os

Vi deler faciliteter med ungdomssejlerne. Det gælder omklædning, det lille værksted og jollepladserne. Du finder os længst ude på molen nær det røde indsejlings fyr, hvor vi har jollepladser lige opad slæbestedet. I sommerperioden har vi faste træningsaftener mandag og onsdag, hvor vi mødes kl 17:00 ved jollerne. Har du lyst til at få en snak om dine muligheder for at sejle jolle, så kom forbi på dette tidspunkt.

Jollepladser

Når du har besluttet dig for at købe egen jolle, så skal du have en jolleplads.  Sejlklubben fordeler jollepladserne efter det princip at aktive kapsejlende joller prioriteres. Vil du vide mere:  Tildeling af jolleplads

Contender

Vi er en ret stor gruppe af storjolle sejlere, der har valgt Contenderen som vores jolle. Contenderen udmærker sig ved at kunne sejles effektivt, også selvom man er kommet lidt op i årene. Vi deltager ofte i stævner, både i Danmark og i udlandet, og er ret flittige til at træne mod at gøre en god figur ved sådanne stævner. Vi har både nybegyndere og sejlere der er blandt landets dygtigste, så du vil helt sikkert finde inspiration og udfordring ved at sejle Contender med os.

ContenderSejler-300Foto: Ole Lahn

Contender gruppen har en klubjolle som vi vedligeholder i fællesskab med det ene formål at nye sejlere kan komme igang med at sejle Contender straks. Skulle du have lyst til at prøve at sejle Contender, så kontakt sejlklubben eller klasseorganisationen der har en hjemmeside på www.contender.dk

Wayfarer

Vi har en solid gruppe Wayfarer sejlere. Wayfarer jollen udmærker sig ved at være tung og stabil. Wayfarer er en rigtig god jolle at starte med hvis man kommer fra kølbåd, idet sejlegenskaberne ikke ligger så langt fra kølbådens. Wayfareren kan som den eneste af de jolletyper vi har, også benyttes til tursejlads.

Wayfareren har sin egen klasseorganisation som du finder på www.wayfarer.dk

Europe-jolle

Vi har to Europe-joller, som vi benytter og vedligeholder i fællesskab som klubjoller.  Europe-jollen er ret lille, hurtig og sjov at sejle. Den betragtes nok mest som en ungdomsjolle, men den sejles fint, også af helt voksne.

Europe-jollen har sin egen klasseorganisation som du finder her:
https://www.europeclass.dk/

Brugen af klubjollerne koordineres  via facebook gruppen “Storjoller i Aarhus sejlklub”.

RS-Aero

Og så har vi to RS-Aero joller. Aero er en ret ny jolletype fra RS-sailing. Den er simpel, let og god til nye og voksne jollesejlere.

Se mere om RS-Aero her:
RS-Aero

Ok-jolle

Vi har for nyligt fået selskab af en enkelt OK-jolle sejler, som har et ønske om at få flere Ok-jolle sejlere til klubben. OK-jollen er let at sejle og meget dynamisk. Det er Danmarks største jolleklasse for voksne. Klassen har over 150 aktive medlemmer, med massere af stævner, træningspas og socialt samvær.

OK-jollens klasseorganisation kan du finde her www.okjolle.dk Eller læs om klassen på www.sejlsport.dk


Kontaktpersoner til Storjoller

Fotografen er på vej...

Michael Heinrich

Storjolleudvalg, Jollepladsinspektør

Solvej Waagepetersen

Forkvinde for Storjolleudvalget

Du kan kontakte storjolleudvalget via e-mail
jolle@aarhussejlklub.dk