Forældresamarbejde og socialt liv

Det er ikke kun på vandet det sker…
Det er ikke en betingelse for at sejle optimistjolle, at forældrene hjælper aktivt til; men du skal som forældre regne med, at sejlads er noget mere tidskrævende end mange andre sportsgrene.

Til gengæld er sejladsen og det sociale samvær i afdelingen alle tiders for børn og voksne at have et fællesskab omkring.

En vigtigt punkt i det sociale liv er, at på træningsaftenerne mandag og onsdag skiftes forældrene til at lave mad (pris 25 kr. pro persona). Det vil sige at som forældre laver du mad 1-2 gange pr. sæson. De resterende mandage og onsdage nyder du, at ulvetimen er afskaffet!

En anden meget populær aktivitet for sejlere, forældre og søskende er den årlige sommerlejr på Tunø.

For at kunne hjælpe til er det absolut ikke en forudsætning, at man er aktiv sejler eller sejlekspert: Organisationstalent, bil og lyst til at køre en trailer med optimistjoller til stævne, lidt fingersnilde til småreparationer af joller etc. er altid velkomment.