J70

Social kapsejlads på alle niveauer

Efter flere års succesfuld opbygning af ASKs J70-projekt har vi nu 7 både, 140 betalende sejlere fordelt over 29 aktive besætninger på alle niveauer, aldersgrupper og køn. Der bliver hele tiden dannet nye besætninger gennem kommunikation på vores FB-gruppe og gennem fremmøde på sejladsdage.

Vi har skabt en god blanding af kapsejlads, hyggesejlads og socialt samvær på havnen før og efter sejlads. Det ser ud til at have en bred appel.

Hør mere om projektet her.

HOLD:
  • Kapniveau 4, let erfarne, torsdag.
  • Kapniveau 3, erfarne, mandag. 
  • Kapniveau 2, mere erfarne, tirsdag. 
  • Kapniveau 1, Elite/Liga, onsdag.
  • Youngsters, torsdag.
  • 60+, Blue sisters/brothers, tirsdag kl. 11-14.
  • Kom og Sejl intro, dannelse af nye besætninger og hyggesejlads, fredag.

Som ny J70-sejler i klubben møder du op visse fredage (check FB J70 J70 Aarhus Sejlklub) kl. 16:30 til Kom og Sejl. Henad vejen vil du som fredagssejler nok møde andre sejlere der gerne vil danne en besætning. Når det er sket vil I typisk starte op som et Kap4 tordagshold. Derefter vil I formodentlig deltage i de to årlige interne udtagelsessejladser, der afgør hvilke besætninger der bliver placeret i henholdsvis Kap1, Kap2, Kap3 og Kap4.

Tilmelding og betaling

Hvis man tilmelder sig efter 1. juli betales der halv pris på kontingent og aktivitetsbidrag. Du kan prøvesejle to gange før du tilmelder dig og betaler.

Ikke for begyndere:

Vi tilbyder ikke sejlads til begyndere uden sejlerfaring, der henviser til ASKs sejlerskole.

WoW 

Women on Water, kvindebesætninger, er integreret I ovennævnte hold, men laver også egne aktiviteter I løbet af året. 

Kommunikation og aftaler 

foregår overordnet på Facebook-gruppe J70 Aarhus Sejlklub, hvor den overordnede holdkoordinator fredag opsummerer hvor mange både der er optaget de forskellige hverdage I den kommende uge. Inden da har hvert hold haft deres interne kommunikation I hver deres Messenger, FB el Instagram-grupper, der styres af hvert holds koordinator.

Booking af weekend-sejlads foregår på Facebook. 

På vandet

Alle dage sejler vi ud kl 17 (omklædning inden). Første båd ude af havnen smider topmærket og de to følgende både lægger startlinjen, og så går vi hurtigt igang m kapsejladserne lige foran Aarhus Ø. Hold jer gerne tæt ved startlinjen og afvent 3-minuts-signalet. Medbring medbring evt VHF – de ligger opladet på hylden bag ved klubhus-køkkenet. 

Hvis der er flere besætninger end både, er det muligt at et ekstra hold tager en rib ud så vi kan bytte undervejs og bruge riben som coach-båd samtidigt. 

Hvis I tvivl, kontakt Peter Warrer på 40290941

WoW – alle dage

Kvinder er trætte af at sejle m. dominerende mænd, der ikke har så meget af ha det i ? Det har m. WoW-konceptet vist sig at mange flere kvinder får meget mere ud af sejladsen ved at sejle m. kvindebesætninger.

WoW er et parablykoncept for alle kvinder i J70-afdelingen på tværs af sejlkunnen og alder. Erfaringen har dog vist os at alle besætninger får den sjoveste sejlads ved at sejle med andre besætninger med nogenlunde samme erfaring uanset af køn. Der er således ikke nogen decideret WoW-dag, man er spredt ud over alle dage afhængig af kunnen og alder (youngsters). De fleste WoW i vores projekt sejler m. rene kvindebesætninger, men det sker dog at vi har mixed crews, når der er behov for det.

Format

Vi sejler korte op/ned-baner af 12-15 minutters varighed. Der ligger et banemærke i hver båd, så banen er hurtigt lagt ud af sejlerne, og der sejles typisk 5-6 sejladser.

VELMØDT TIL J70-SEJLADS FOR ALLE!

Følg med via J70 afdelingens Facebook gruppe.