Aarhus Sejlklub Privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvordan Aarhus Sejlklub behandler personoplysninger. Politiken er tilblevet med inspiration fra Danmarks Idrætsforbunds vejledning til implementering af Databeskyttelsesforordningen i det danske foreningsliv.

DATAANSVARLIG

Aarhus Sejlklub er dataansvarlig for behandling af personoplysninger ifm klubbens virke. Vi er:

Aarhus Sejlklub
Kystpromenaden 7
8000 Aarhus C
CVR 86212714

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til medlemsadministration, kommunikation og personaleadministration. Vi har opdelt dette i en række kategorier, som beskrevet herunder.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG BRUG HERAF

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven:

 1. Medlemmer: Alle, der betaler kontingent i Aarhus Sejlklub. Vi indsamler navn, adresse, telefon, email, fødselsdato, relationer til familiemedlemmer i klubben samt bådejerforhold. I tilfælde af refusion registreres bankoplysninger. Vi tildeler et medlemsnummer til dig. Vi anvender dine personoplysninger til medlemsadministration herunder kontingentopkrævning, kommunikation fra klubben og konkurrenceadministration herunder offentliggørelse af resultatlister.
 2. Frivillige: Hjælpere, instruktører, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og deslige. Vi kan udover oplysninger som Medlem (a) også benytte et billede af dig. Vi anvender dine personoplysninger – ud over som Medlem – også til kommunikation internt og eksternt i klubben.
 3. Ungdomsinstruktører. Vi indsamler og behandler udover information som Medlem og Frivillige også børneattest. Vi administrerer og opbevarer børneattesten i klubbens e-boks løsning, der opfylder Databeskyttelseslovens bestemmelser om behandling af personoplysninger vedrørende strafbare forhold.
 4. Medarbejdere: Vi indsamler navn, adresse, telefon, e-mail, billede, bankoplysninger og CPR-nummer. CPR-nummer er fortrolig information. Vi behandler information om medarbejdere via en leverandøraftale, der sikrer at data om medarbejdere behandles i henhold til Databeskyttelsesforordningen.

KILDER

Når vi modtager og/eller behandler information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

 1. Offentlige myndigheder
 2. Online kilder, f.eks. sociale medier eller nyhedsmedier, der er offentligt tilgængelige.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret forordningens artikel 6, stk. 1. litra f, hvor det er vurderet, at det er i medlemmernes interesse, at klubben kan administrere medlemmerne herunder opkræve kontingent og kommunikere med dem samt opfylde lovmæssige krav (fx børneattest, skatteindberetning) og personaleadministration.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver personoplysninger for Medlemmer, Frivillige og Medarbejdere til underleverandører herunder løn- og regnskabsleverandør. For Ungdomsinstruktører bliver dine personoplysninger endvidere videregivet til Politiet ifm. indhentning af børneattest.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er medlem af Aarhus Sejlklub. Når du udmeldes af klubben, slettes dine data.

Er du ansat ophører vi med at opbevare dine data fem år efter din ansættelses ophør i henhold til Bogføringsloven.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du henvende dig til Aarhus Sejlklub via e-boks til mail@aarhussejklub.dk.
 • Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at du henvender dig til Aarhus Sejlklub på mail@aarhussejklub.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 05. marts 2020