Aarhus Sejlklub er godkendt som ungdomsvenlig sejlklub

Det vil  sige at klubben opfylder i alt 13 kriterier, hvoraf de første otte er obligatoriske og to af de sidste fem skal opfyldes.

Aarhus Sejlklub var blandt de første klubber i Danmark, som blev udnævnt som ungdomsvenlig.

Læs mere om ‘Ungdomsvenlig Sejlklub‘ hos Dansk Sejlunion.

Aarhus Sejlklub opfylder alle 13 kriterier, da klubben:

 • har en ungdomsleder med ansvar for at etablere et nært samarbejde mellem klubbens bestyrelse og ungdomsafdelingen.
 • har planlagte aktiviteter, der dækker både kapsejladser og ikke-kapsejladsorienterede arrangementer som tursejlads, sommerlejre, ’fredagssejlads’, klubaftner og så videre.
 • har en handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen.
 • har et godkendt årsbudget for ungdomsafdelingen med henblik på at kunne planlægge, så der er sammenhæng mellem handlingsplanen og budgettet.
 • anvender Diplomsejlerskolen i ungdomsafdelingen, hvilket giver sejlerne andre mål end at vinde kapsejladser.
 • tilbyder sejladsaktiviteter i sommerferien.
 • har en beskrevet forældrepolitik, der blandt andet redegør for, hvad ungdomsafdelingen gør for at tage imod nye børn og deres forældre.
 • har en politik, der beskriver opgaver og krav til trænerne.
 • har en sikkerhedspolitik og beredskabsplan.
 • har omklædningsfaciliteter, der giver sejlerne mulighed for at klæde om og tage et (gratis) bad.
 • skaber adgang til klubfaciliteter (klubhus og joller) for på alle tidspunkter.
 • har et separat rum for ungdomssejlere
 • tilbyder vinteraktiviteter, så klubben er aktiv hele året.
 • tilbyder rentefrie lån til køb af både.

Forældrepolitik

Sikkerhedspolitik

Trænerpolitik