Aarhus Sejlklub er godkendt som ungdomsvenlig sejlklub

Et element i sejlunionens ungdomsprogram ”Sejlsport til tiden” er, at landets sejlklubber kan ansøge om at blive godkendt somungdomsvenlig sejlklub. Titlen opnås ved at opfylde i alt 13 kriterier, hvoraf de første 8 er obligatoriske og 2 af de sidste 5 skal opfyldes. Aarhus Sejlklub opfylder alle 13 kriterier!

Som eksempler på kriterierne kan nævnes, at klubben skal have en valgt ungdomsleder, at klubben skalhave aktiviteter, der dækker både kapsejlads og ikke-kapsejladsorienterede aktiviteter, at klubben skal tilbyde sejladsaktiviteter i sommerferien, have omklædningsfaciliteter og tilbyde vinteraktiviteter.

 

ungdomsvenliglogo

Aarhus Sejlklub er blandt de første klubber i Danmark, som er udnævnt som ungdomsvenlig.

Læs mere om ‘Ungdomsvenlig Sejlklub‘ hos Dansk Sejlunion.