Kontaktpersoner i Ungdomsafdelingen

Jakob Gadegaard Bendixen


Optimisttræner
Ungdomsafdelingen
Trailer-udvalget
Tunø-lejr

Mads Fuglbjerg

Zoom8 træner
Fotografen er på vej...

Mathias Kruuse

Optimist træner
Pierre Baad Jensen

Pierre Baad Jensen

29er træner
Fotografen er på vej...

Rasmus

Optimist træner

Torben Houborg

Ungdomsleder
Ungdomsleder, RIB
 +45 2621 1498