Aspiranthold

Formål

Formålet er, at flere deltagere på sejlerskolen kommer mere ud at sejle – også uden for undervisningstiden – med henblik på at danne rammerne for at skabe endnu dygtigere sejlere med kompetencer til forsvarlige og lærerige sejladser på egen hånd.

Aspiranthold

Fem kompetente sejlere danner et fast undervisningshold til sejlads med en Scankap 99 en fast aften hver uge.

Aspiranterne skal være godkendte bådførere for at deltage på aspirantholdet.

Aspiranterne tilrettelægger selv deres sejladser og træningsøvelser, og de sparrer lejlighedsvis med en erfaren instruktør som konsulent omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelser og sejladser.

Deltagerne på aspirantholdet betaler samme aktivitetsbidrag som de øvrige deltagere i sejlerskolen.

Aspiranterne forpligter sig som bådførere til at bistå bådsmændene og aflaste ved vedligeholdelse og reparationer af bådene – som “bådsmandsassistent”.

En af mulighederne med aspirantholdet er, at flere sejlere får væsentlige egen-erfaringer, som kan give dem modet til på længere sigt evt. at melde sig som nye instruktører i sejlerskolen og dermed danne en fødekæde af nye, kompetente instruktører.

Aspirantholdet kan også som bådførere deltage i andre opgaver for sejlerskolen såsom

  • assistere instruktører til undervisningssejlads
  • være bådførere for sejlerskolen ved forskellige weekendsejladser
  • være bådførere ved introsejladser med nye sejlere
  • være bådførere ved øvelsessejladser til den praktiske del af duelighedsprøven