Bestyrelse

Bestyrelsen holder 8 – 10 bestyrelsesmøder om året, samt 2 møder i fællesskab med bestyrelsen for Bugten. Se kalenderen i højre side. Hertil kommer generalforsamling i november og en række udvalgsmøder og projektmøder.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig – bedst til det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for din afdeling.

På bestyrelsesmøderne inviterer vi jævnligt gæster. Det er typisk medlemmer, som har en ide eller er i færd med et projekt, som de vil drøfte med bestyrelsen.

Du er velkommen til at skrive til bestyrelsen , enten gennem vores sekretariat eller ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Kenneth Meier-Andersen

Kenneth Meier-Andersen

Næstformand
Sports- og Eliteudvalg, Sejlsportscenter, Sailing Aarhus.
ASK baneteam.
 +45 2335 8377
René Kloborg Jacobsen

René Kloborg Jacobsen

Kasserer/medlemsadm.
RIBs.
 +45 2223 2255
Jens Erik Hansen

Jens Erik Hansen

Bestyrelsesmedlem
 +45 4087 5456

Torben Houborg

Bestyrelsesmedlem
Ungdomsafd., Jolleafdeling, Kraftcenter, Den Blå Skole, IT, Funding og sponsorudvalg
 +45 2621 1498
Fotografen er på vej...

Ib Holst Langberg

Bestyrelsesmedlem
+45 6126 2690
Fotografen er på vej...

René Vester

Bestyrelsesmedlem
Sejlerskole instruktør
+45 2893 6604


Suppleanter og associerede

Thomas Bergstrand

Thomas Bergstrand

Bestyrelse suppl.
+45 2468 5285
Fotografen er på vej...

Anders Brandi Yde

Bestyrelse suppl., J70
+45 5217 6677
Mia Kavanagh

Mia Kavanagh

Bestyrelse associeret
Kommunikation.
KBU Gæstesejlerforhold
Jens Kristian Munck

Jens Kristian Munck

Bestyrelse associeret, Sejlerskole instruktør
Sejlerskole, Funding og sponsorudvalg, Restaurant.
 +45 4074 4190
Peter Svarre

Peter Svarre

Bestyrelse associeret