Bestyrelse

Bestyrelsen holder 8 – 10 bestyrelsesmøder om året, samt 2 møder i fællesskab med bestyrelsen for Bugten. Se kalenderen i højre side. Hertil kommer generalforsamling i november og en række udvalgsmøder og projektmøder.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig – bedst til det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for din afdeling.

På bestyrelsesmøderne inviterer vi jævnligt gæster. Det er typisk medlemmer, som har en ide eller er i færd med et projekt, som de vil drøfte med bestyrelsen.

Du er velkommen til at skrive til bestyrelsen , enten gennem vores sekretariat eller ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Povl Friis

Næstformand
Kapsejladsudv. formand
+45 2018 3351

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør, bestyrelsesmedlem, kølbådsudvalg
+45 6126 2690

René Vester

Sekretær
Sejlerskole instruktør
+45 2893 6604

Hans Sommerlund

Bestyrelsesmedlem
 +45 2622 6572
Kenneth Meier-Andersen

Kenneth Meier-Andersen

Bestyrelsesmedlem
Kapsejladsudvalg
 +45 2335 8377


Suppleanter og associerede

Per Risvang

Suppleant

Allan Mogensen

Suppleant