Bestyrelse

Bestyrelsen holder 8 – 10 bestyrelsesmøder om året, samt 2 møder i fællesskab med bestyrelsen for Bugten. Se kalenderen i højre side. Hertil kommer generalforsamling i november og en række udvalgsmøder og projektmøder.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig – bedst til det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for din afdeling.

På bestyrelsesmøderne inviterer vi jævnligt gæster. Det er typisk medlemmer, som har en ide eller er i færd med et projekt, som de vil drøfte med bestyrelsen.

Du er velkommen til at skrive til bestyrelsen , enten gennem vores sekretariat eller ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Jørgen Ringgaard

Jørgen Ringgaard

Formand
Kommunikation, Seniorgruppe, Sponsorudvalg
+45 2048 5546
Kenneth Meier-Andersen

Kenneth Meier-Andersen

Næstformand
Kapsejladsudvalg
ASK baneteam
 +45 2335 8377
Fotografen er på vej...

René Vester

Sekretær
Sejlerskole instruktør
+45 2893 6604

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør
+45 6126 2690

Torben Houborg

Bestyrelsesmedlem
Ungdomsleder, Ungdomsafd., Storjolleafd., RIB
 +45 2621 1498


Suppleanter og associerede

Anders Brandi Yde

Bestyrelse 2. suppl., J70
+45 5217 6677
Peter Svarre

Peter Svarre

Bestyrelse associeret