Bestyrelse

Bestyrelsen holder 8 – 10 bestyrelsesmøder om året, samt 2 møder i fællesskab med bestyrelsen for Bugten. Se kalenderen i højre side. Hertil kommer generalforsamling i november og en række udvalgsmøder og projektmøder.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig – bedst til det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for din afdeling.

På bestyrelsesmøderne inviterer vi jævnligt gæster. Det er typisk medlemmer, som har en ide eller er i færd med et projekt, som de vil drøfte med bestyrelsen.

Du er velkommen til at skrive til bestyrelsen , enten gennem vores sekretariat eller ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Kenneth Meier-Andersen

Kenneth Meier-Andersen

Næstformand
Sports- og Eliteudvalg, Sejlsportscenter, Sailing Aarhus.
ASK baneteam.
 +45 2335 8377
René Kloborg Jacobsen

René Kloborg Jacobsen

Kasserer/medlemsadm.
RIBs.
 +45 2223 2255

Steen Hinrichsen

Fartøjsinspektør
Kontaktperson Seniorgruppen
 +45 5020 0022
Jens Erik Hansen

Jens Erik Hansen

Bestyrelsesmedlem
 +45 4087 5456

Torben Houborg

Bestyrelsesmedlem
Ungdomsafd., Jolleafdeling, Kraftcenter, Den Blå Skole, IT, Funding og sponsorudvalg
 +45 2621 1498
Jesper Andersen

Jesper Andersen

Bestyrelsesmedlem
Sailing Aarhus
 +45 4140 3143


Suppleanter og associerede

Ninna Precht

Bestyrelse suppl.
Klubaftener mv.
KBU Gæstesejlerforhold
Fotografen er på vej...

René Vester

Bestyrelse suppl.
Sejlerskole instruktør
Mia Kavanagh

Mia Kavanagh

Bestyrelse associeret
Kommunikation.
KBU Gæstesejlerforhold
Jens Kristian Munck

Jens Kristian Munck

Bestyrelse associeret, Sejlerskole instruktør
Sejlerskole, Funding og sponsorudvalg, Restaurant.
 +45 4074 4190
Peter Svarre

Peter Svarre

Bestyrelse associeret, 2,4mR