Historie

Få et indblik i Aarhus Sejklubs historie

Med det oprindelige navn, Aarhusbugtens Sejlklub, startede klubben 27. juli 1879. At klubben dannedes, skyldtes en række af kapsejladser, som begyndte i 1866. Men kapsejladsen, afholdt 27. februar 1878 blev udslagsgivende for nedsættelse af et udvalg, som skulle arbejde henimod en stiftende generalforsamling. Denne afholdtes 27. juli 1880 og her blev følgende bestyrelse valgt: fabrikant Alexius Leth, som blev formand for klubben, malermester Carstensen, restauratør A. Bass, fabrikant Caroe, købmand Ludvig Houmann.

I 1902 ændredes navn til Aarhus Sejlklub.

Oprettelsen af Jydsk Sejl – Union skete i 1909 som en sammenslutning af Aarhus Sejlklub, Horsens Sejlklub, Sejlklubben Neptun, Vejle, Fredericia Sejlklub og Kolding Sejlklub. Senere deltog også Sejlklubben Bugten, Aarhus og Horsens Amatørsejlklub.

I 1911 havde klubben følgende formål; …at fremme lystsejlads, navnlig på Århusbugten, hvilket søges nået bl.a. ved:

a. så ofte som muligt at foranstalte mindre og større sejladser med lystfartøjer.

b. afholdelse af kapsejladser.

c. anskaffelse af øvelsesbåde, navnlig til benyttelse for medlemmer, der søger sportslig uddannelse i klubben.

d. arbejde for oprettelse af god ligge og ophalingsplads.

e. anskaffelse og vedligeholdelse af klubskib.

I 1930 dannes Aarhus Yachtklub, som et resultat af uenighed i Aarhus Sejlklub.

Samvirkende Søsportsklubber i Aarhus oprettes i 1932.

1. januar 1957 sammenlægges Sejlklubben Varna, som var dannet i 1948, med Aarhus Sejlklub.

Et nyt klubhus indvies i 1967

Endnu et nyt klubhus, den nuværende restaurant Koch, indvies i maj 1979, samme år som klubben kan fejre sit 100-års jubilæum.

Klubben har i jubilæumsret 320 medlemmer og 71 fartøjer.

I 1998 sammenlægges Aarhus Sejlklub og Aarhus Yachtklub

Sejlklubben Bugten, Aarhus

Et brud med Aarhusbugtens Sejlklub var den egentlige årsag til dannelsen af Sejlklubben Bugten, som startede i 1913. Ved et valgmøde 17. december 1913 valgtes maler Rygaard som formand, snedker Chr. Stampe – Madsen som sekretær, tømrer A.Pedersen som kasserer. Disse valgtes alle af sejlerne, mens motoristerne valgte glarmester A.Pedersen og snedker Lund.

Efter 2 års eksistens hvade klubben 50 fartøjer og 200 medlemmer. I 1915 bygges ophalerbedding ved Nordre Mole. Klubskibet Mercurius indvies i 1916. Samme år tilsluttes klubben Jydsk Sejl Union. Inden erhvervelse af klubskibet, mødtes klubben ofte i Toldbod Vinhus i Havnegade 12. Klubskibet anvendtes til mange forskellige formål: til selskabelighed og møder, ligesom det bl.a. sejlede til Hou på den årlige pinsetur. I 1929 afhændes Mercurius.

I starten af klubbens levetid lå bådene ved Dynkarken. Fra 1934 flyttes til lystbådehavnen, hvor der i 1950’erne bygges en hal til bådreparation m.v.

Thomas Capitani Nielsen
Kilder:
– “Sejlsport på Århus Bugten i 100 år” (bog)
– ” Århus Leksikon ” på nettet