Referater fra generalforsamlinger

Generalforsamling d. 25. januar 2024

Generalforsamling d. 26. januar og 9. marts 2023

Ordinær + ekstraordinær generalforsamling d. 10. marts 2022

Generalforsamling d. 9. september 2021

Generalforsamling d. 7. januar 2020

Generalforsamling d. 25. november 2019

Generalforsamling d. 22. november 2018

Generalforsamling d. 16. november 2017

Generalforsamling d. 17. november 2016