Trænerpolitik

I Aarhus sejlklub bruger vi Dansk Sejlunion kvalificerede trænere til træningen, og vi forventer at alle forældre respekterer trænernes beslutninger, og ikke blander sig i træningen.

Det er klubbens dygtige trænere, der påtager sig ansvaret for sejlerne. Derfor skal trænernes instruktioner altid følges. Trænerne planlægger og afvikler al sejlads og står for sejlads relaterede aktiviteter på land. Det er også trænerne, der suverænt vurderer, om vejr og forhold i øvrigt tillader sejlads. Det er udelukkende træneren og sejleren i fællesskab, der bestemmer, om der skal sejles eller ej.

For at opnå den mest effektive og alsidige træning, kan træneren vælge at sammensætte en alternativ teamsammensætning for en specifik træning.

Har du noget på hjertet i forhold til træningen af dit barn, kan du kontakte Ungdomsafdelingslederen eller et af medlemmerne i Ungdomsudvalget, der vil drøfte dette med dig.