J70 – Hvad bør jeg vide før jeg sejler?

J70 Bådfører oversigt

Der skal være en bådfører ombord, når ASK J70’erne sejler. Klik på J70 Bådfører linket for at se en oversigt over J70 bådførere samt hvem du henvender dig til, hvis du selv ønsker at blive bådfører. Som bådfører har du sammen med din besætning ansvaret for at båden føres forsvarligt. Du har check på, hvordan båd og sejl efterlades, samt hvordan du skal reagere, hvis du har observeret eller selv foretaget en defekt. Justering af riggen er ikke tilladt.

Husk hver gang i sejler i J70erne

Før sejlads

Booking og kommunikation

I sommer sæsonen er bådene reserveret til de respektive hold på alle hverdags aftener fra. kl 17. I weekenderne er der fri booking på Facebook.

I vinter sæsonen bruger holdene bådene i weekenden.

Hvis holdene ikke bruger bådene, melder de det ud hurtigst muligt på Facebook.

Alle hold kommunikerer og laver aftaler på vores fælles Facebook gruppe. Det fungerer fantastisk.

Bemanding

Der skal altid være en godkendt bådfører/skipper på båden og min. 1 besætningsmedlem.

Ansvar

Bådføreren har ansvaret for båden.

Bådføreren har også ansvaret for at der altid sejles forsvarligt og at der bliver taget behørigt hensyn til besætningens sikkerhed.

Båden må ikke udsættes for unødig belastning og slid.

Der er altid en selvrisiko der ligger mellem 3.500 – 8.500 kr., som bådfører hæfter for (kan deles ml hele besætningen).

Sikkerhed

Alle skal bære redningsvest. I alle 4 både findes 4 redningsveste.

Sejl fornuftigt efter besætningens evner, hold jer sammen, ikke for langt fra havnen. Hav VHF el. mobil m. ombord. Fredagsbesætningerne sejler ikke i over 6 sek/m middelvind på DMI el.. på Aarhus Havns Vindstation, vindweb.aarhushavn.dk. Vintersejlads er for øvede sejlere, ikke for begyndere.

Under og efter sejlads

  1. Under sejlads sættes toplugen i spænd ude i siden af båden mellem skibsside og bænk i styrbord side ved nedgangen. Lodret luge bruges slet ikke.
  2. Vi er alle ansvarlige for at der befinder sig følgende intakte udstyr m. bådnavn i hver båd: en lang slæbeline, pagaj, svamp, kost, et kapsejladsmærke m. synk, 4 redningsveste, spand.
  3. Fokkecover påsættes hver gang og fokkecover strammes op og bindes VIGTIGT.
  4. Våde gennakers hænges til tørre i Sejlsportscentret.
  5. Bådene fortøjres m. de blå afmålte for- og agterfortøjninger m. carabinhager samt to spring med løkker rundt om spillet, og to fendere monteres på siden ind mod broen.
  6. Alle bevægelige dele: blokke, fokkeswiwel, spilkopper og frølår, ferskes grundigt ud med rigeligt vand, HVER GANG!
  7. Hele båden spules og skrubbes ren og tovværk ordnes pænt.
  8. HUSK at aflevere båden som du gerne selv vil modtage den!

Skader

Eventuelle problemer/skader og mangler før og efter sejlads rapporteres af bådføreren til en af bådsmændene i facebookgruppen, på telefon eller SMS eventuelt efterfulgt af mail med foto og beskrivelse af problemet. Skriv: Bådfører-navn, bådnavn og beskriv problemet.

Bådsmænd:

Henvendelse til bådsmændene foregår den på J70 bådfører eller J70 Aarhus Sejlklub.

Brug af J70erne til stævner og weekend ture

Hvis du har planer om at sejle i J70erne til stævner, fx. Grundig Cup, DM eller andre kapsejladsstævner, eller du fx ønsker at sejle en weekend tur til Tunø, så bedes du melde din interesse til styregruppen ved Peter Warrer inden d. 1.3.
Prisen for at leje en båd til stævner er kr. 1.600 for besætninger m. mindst to over 23 år, og kr. 1.200 for besætninger m. mindst 3 youngsters. Weekendsejlture er uden beregning.


Efter d. 1.3. vil styregruppen vurdere ansøgninger og give svar tilbage. De der ansøger inden d. 1.3. har førsteret. Det er også muligt at ansøge styregruppen efter d. 1.3. og styregruppen vil løbende vurdere ansøgninger.
Hver båd kan max være væk fra Aarhus i 4 weekender i løbet af sæsonen.