Visioner for fremtidige fysiske rammer

I referatet fra Aarhus Sejlklub generalforsamling 2019 er der bl.a. nævnt ”Udvalget for fremtidige fysiske rammer”.

Der skete rigtigt meget efter generalforsamlingen, så der blev afholdt et medlemsmøde d. 22. januar 2020 for at orientere om den sidste udvikling vedr. arbejdet frem mod nye fysiske rammer (klubhus(e)).

På medlemsmødet blev der præsenteret et visionsoplæg, som ugen forinden blev afleveret til Byrådet og Kommunen.