Jolleplads – tildeling og ordensregler

Tildeling af jolleplads

Aarhus Sejlklub ønsker at være en sejlsportsklub med vægt på ungdom og sport. Aarhus Sejlklub ønsker at være en aktiv sejlklub med aktive medlemmer, som gør en frivillig indsats for at skabe liv i klubben.

Jollepladser tildeles derfor til sejljoller 1) efter følgende kriterier i prioriteret orden.

 1. Optimistjoller
 2. Optimistsejlere, der ønsker at fortsætte med at sejle i ungdomsklasser som f.eks. zoom 8, 29’er, E-jolle eller windsurfer
 3. Aktive kapsejladsklasser i Aarhus Sejlklub
 4. Andre aktive kapsejladsjoller

Plads til optimist- og ungdomsjoller tildeles gennem ungdomsafdelingen.

Optimist og andre ungdomsjoller mærkes med Aarhus Sejlklub-mærkat og ejers navn og telefonnr.

Plads til andre sejljoller tildeles af jollepladsinspektøren.

Yderligere information:

 • Der findes ingen venteliste.
 • Alle kan ansøge om en jolleplads, men ved eventuel tildeling af plads, skal der ske indmeldelse i Aarhus Sejlklub og betales bådejerkontingent og pladsleje.
 • Ny jollepladser tildeles 1 gang årligt om foråret. Oplysning om tildeling af plads vil normalt kunne oplyses ca. 1. april. Der kan tildeles midlertidig plads ved ledig kapacitet.
 • Pladsen tildeles til en specifik person og en specifik jolle. Skift af jolletype skal godkendes af klubben. Pladsen følger ikke med som ”arv” ved salg af jollen til anden ejer.
 • Ved tildeling af jolleplads skal gyldig ansvarsforsikring forevises jollepladsinspektøren.
 • Ungdomssejlere betaler for jolleplads første gang vedkommende er fyldt 25 år den 1. januar, men jollen forbliver i ungdomsafdelingens område, indtil der er en ledig seniorplads.

Ansøg om jolleplads

Ansøg om en jolleplads her:  https://goo.gl/forms/miCvQAWFQA11izDx1

Efter tildeling af jolleplads påklistrer jollepladsinspektøren en årslabel på jollens agterspejl. Jollepladsinspektøren fornyer denne hvert år, når kontingent og pladsleje er betalt.

Ordensregler for jolleplads

Følgende påhviler jolleejeren for at en jolleplads kan blive tildelt og opretholdt.

 • Kontingent og pladsleje betales rettidigt.
 • Jollen er i funktionsduelig og sødygtig stand.
 • Til jollen hører en funktionsduelig jollevogn
 • .Jollen er sikret, således at den i tilfælde af blæst ikke letter/vælter og laver skader på andre joller.
 • Jollen skal være helårsansvarsforsikret i jolleejerens navn.
 • Man kan ikke forvente at have samme plads hvert år. Målet er at optimere udnyttelsen af de begrænsede arealer.
 • Såfremt en tildelt plads ikke udnyttes i en sejlsæson, uden at jollepladsinspektøren er informeret herom, bortfalder medlemmets dispositionsret over pladsen.

Hvis disse ordensregler ikke overholdes giver Aarhus Sejlklub 2 skriftlige advarsler med 3 ugers mellemrum. Overholdes ordensreglerne fortsat ikke, fratages jollepladsen og jolleejeren skal fjerne sin jolle. Eventuelt indbetalt kontingent og pladsleje for den pågældende sæson tilbagebetales ikke.

Gæstejoller, der f.eks. midlertidigt deltager i træningssamlinger, vintertræning og lignende parkeres på vinterpladsen, eller hvis muligt på en ledig jolleplads.

1) Sejljoller dækker i dette regelsæt, hvor intet andet er nævnt, såvel enkeltskrogsjoller som flerskrogsjoller.