Arbejdsdag i ASK lørdag 8. okt. 2016

Vi glæder os til at se dig sammen med mange andre frivillige.

Vi begynder kl. 8:00 med morgenkaffe og rundstykker.

Her er nogle af de vigtige opgaver, vi gerne vil have løftet:
· 2.4 m og Twin skal på land
· Nyt slæbested/ nye flydebroer
· Oprydning ved ungdomsafdeling og jolleafdeling
· Rengøring i klubhus og omkring klubhus
· Oprydning på vinterpladsen
· Opgaver i kølbådsafdelingen
· Ungdomsafdeling/jolleafdeling – oprydning

· Frokost til alle kl. 12

Hvis du har en trailer, må du gerne medbringe den. Vi skal have kørt noget affald til genbrug.

Vel mødt
Lars Thomsen