72 Results for author: Alexandra Mitrea

Klubaften i Bugten: Sejlads fra Danmark til Senegal og Gambia i Vestafrika og retur

Onsdag den 28. januar kl. 19:00 i sejlklubben Bugten Info fra Aktivitetsudvalget i ... More

Finn ’Beton’ Jensen vinder Team Danmarks Talentpris

Ved DR’s store Sportsgalla lørdag aften den 10. januar modtog Finn ’Beton’ Jensen ... More