Tildeling af bådplads

Ledige bådpladser

Henvendelse om ledige pladser kan ske til fartøjsinspektøren.

Tildeling af bådplads

Kriterier for tildeling af bådplads på Aarhus Sejlklubs (ASK) fartøjsstation beskrives herunder.

Aarhus Sejlklub ønsker at overleve som en idrætsklub og ikke som “bådparkeringsplads”.

Klubbens mangfoldige virke indenfor sejleruddannelse, junioraktiviteter, sejladser for handicappede, kapsejladsarrangementer, udvalgsarbejder, sociale arrangementer, etablering af faciliteter, vedligeholdelse af grej og klubbåde, medlemskommunikation, og bestyrelsesarbejde baseres på det enkelte medlems personlige frivillige indsats.

Med baggrund i dette foretager klubben en selektiv tildeling af ledige pladser efter følgende prioriterede kriterier:

 1. Klassebåde
  (For nuværende har vi kapsejlende felter af: H-både, Folkebåde, Spækhuggere, Express og Scancap)
 2. Børnefamilier der kan føre klubben videre.
 3. Andre bådtyper.

Det skal dog pointeres at da vores fartøjsstations pladsstørrelser er meget forskellige og der kun findes få brede pladser, kan dimensionerne på en given ledig plads have betydning ved tildelingen.

Yderligere information

 • Der findes ingen venteliste.
 • Alle kan søge om bådplads, men ved eventuel tildeling af plads skal der betales bådejerkontingent.
 • Der skal søges hvert år inden 1. januar for at komme i betragtning.
 • De første tre år er den tildelte plads en “prøve plads”; efter tre år vurderes ud fra medlemmets engagement i klubbens liv og aktiviteter om pladsen skal tildeles som permanent plads.
 • Pladser tildeles en bestemt person til en specifik båd. Skift af bådtype skal godkendes af klubben.
 • Det er en forudsætning for pladstildeling at gyldig ansvarsforsikring og duelighedsbevis er forevist fartøjsinspektøren.
 • Ansøgning om plads sendes til fartøjsinspektøren, idet ansøgeren bedes redegøre for sin eventuelle tidligere ‘sejlerkarriere’, ligesom ansøgerens forventninger vedrørende sin deltagelse i klubbens virke bedes belyst.

Aarhus Sejlklubs bestyrelse


Fartøjsinspektør:

Aarhus Sejlklub Fartøjsinspektør koordinerer tildeling bådpladser, sikrer overblik over fartøjsstationen og er kontaktperson for nye ansøgninger om bådplads

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør
+45 6126 2690

Du kan kontakte Aarhus Sejlklub fartøjsinspektør via e-mail
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk