Tildeling af bådplads

Kriterier for tildeling af bådplads på Aarhus Sejlklubs (ASK) fartøjsstation beskrives herunder.

Aarhus Sejlklub ønsker at overleve som en idrætsklub og ikke som “bådparkeringsplads”.

Klubbens mangfoldige virke indenfor sejleruddannelse, junioraktiviteter, sejladser for handicappede, kapsejladsarrangementer, udvalgsarbejder, sociale arrangementer, etablering af faciliteter, vedligeholdelse af grej og klubbåde, medlemskommunikation, og bestyrelsesarbejde baseres på det enkelte medlems personlige frivillige indsats.

Med baggrund i dette foretager klubben en selektiv tildeling af ledige pladser efter følgende prioriterede kriterier:

 1. Klassebåde
  (For nuværende har vi kapsejlende felter af: H-både, Folkebåde, Spækhuggere, Express og Scancap)
 2. Børnefamilier der kan føre klubben videre.
 3. Andre bådtyper.

Det skal dog pointeres at da vores fartøjsstations pladsstørrelser er meget forskellige og der kun findes få brede pladser, kan dimensionerne på en given ledig plads have betydning ved tildelingen.

Yderligere information

 • Der findes ingen venteliste.
 • Alle kan søge om bådplads, men ved eventuel tildeling af plads skal der betales bådejerkontingent.
 • Der skal søges hvert år inden 1. januar for at komme i betragtning.
 • De første tre år er “prøveperiode”. Efter tre år bliver det vurderet om medlemmets engagement i klubbens liv og aktiviteter betyder, at pladsen skal tildeles som permanent plads.
 • Pladser tildeles en bestemt person til en specifik båd. Skift af bådtype skal på forhånd godkendes af klubben.
 • Det er en forudsætning for pladstildeling, at gyldig ansvarsforsikring og duelighedsbevis er forevist fartøjsinspektøren.

Ansøgning om bådplads

Hvis du ønsker at søge om bådplads i Aarhus Sejlklub skal du udfylde dette  oplysningsskema og sende det (i pdf-format) til  fartøjsinspektøren inden 1. januar. Fartøjsinspektøren kan oplyse om eventuelt ledige bådpladser.

Aarhus Sejlklubs bestyrelse


Fartøjsinspektør:

Aarhus Sejlklub Fartøjsinspektør koordinerer tildeling bådpladser, sikrer overblik over fartøjsstationen og er kontaktperson for nye ansøgninger om bådplads

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør
+45 6126 2690

Du kan kontakte Aarhus Sejlklub fartøjsinspektør via e-mail
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk