Tildeling af bådplads

Aarhus Sejlklub er en idrætsklub og ikke en “bådparkeringsplads”.

Klubbens mangfoldige virke indenfor sejleruddannelse, junioraktiviteter, sejladser for handicappede, kapsejladsarrangementer, udvalgsarbejder, sociale arrangementer, etablering af faciliteter, vedligeholdelse af grej og klubbåde, medlemskommunikation og bestyrelsesarbejde er baseret på det enkelte medlems personlige frivillige indsats.

På den baggrund foretager klubben en selektiv tildeling af ledige pladser efter følgende prioriterede kriterier:

 1. Klassebåde
  (For nuværende har vi kapsejlende felter af: H-både, Folkebåde, Spækhuggere, Express og Scankap 99)
 2. Børnefamilier der kan føre klubben videre.
 3. Andre bådtyper.

Da pladserne på vores fartøjsstation har meget forskellige størrelser og der kun findes få brede pladser, vil dimensionerne på en given ledig plads have betydning ved tildelingen.

Yderligere information

 • Der findes ingen venteliste.
 • Alle kan søge om bådplads, men ved eventuel tildeling af plads skal der betales bådejerkontingent.
 • Der skal søges hvert år inden 1. januar for at komme i betragtning til en ledig plads.
 • De første tre år er “prøveperiode”. Efter tre år bliver det vurderet om medlemmets engagement i klubbens liv og aktiviteter betyder, at pladsen kan tildeles som permanent plads.
 • Pladser tildeles en bestemt person til en specifik båd. Skift af bådtype skal på forhånd godkendes af klubben.
 • Det er en forudsætning for pladstildeling, at gyldig ansvarsforsikring og duelighedsbevis er forevist fartøjsinspektøren.

Ansøgning om bådplads

Hvis du vil søge om bådplads fra 2022 skal du udfylde vores ansøgningsskema og sende det til fartøjsinspektøren senest 31. december 2021.

Aarhus Sejlklubs bestyrelse


Fartøjsinspektør:

Aarhus Sejlklub Fartøjsinspektør koordinerer tildeling bådpladser, sikrer overblik over fartøjsstationen og er kontaktperson for nye ansøgninger om bådplads

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør
+45 6126 2690

Du kan kontakte Aarhus Sejlklub fartøjsinspektør via e-mail
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk