1 result for author: Søren Asboe Jørgensen

Medlemsmøde om Baneteam til WS2018

Fyraftensmøde (mandag 24/10) om Baneteam WS2018: Hvordan bliver ASK involveret? Planlægnin... More