Generalforsamling 25/1 2024 – endelig dagsorden

Kære medlem
Det er nu tid til årets generalforsamling, og grundet det ekstraordinære store emne på dagsordenen, opfordrer jeg alle til at deltage!
Med disse link finder du:
Endelig dagsorden til generalforsamlingen 25/1 2024 
Bilag a: Bestyrelsens forslag om nedsættelse af alder for stemmeberettigede ved ASK’s generalforsamlinger til 15 år (vedtægtsændring) 
Bilag b: Forslag om vedtagelse af ”Løsningsforslag 3, helhedsplan for havnearealerne og første fase med 5 konkrete dele” 
Bilag c: Løsningsforslag 3, helhedsplan for havnearealerne og første fase med 5 konkrete dele 
Bilag d: Bestyrelsens forslag til klubhusproces 
Regnskab, budget, beretninger og kontingenter vil blive fremlagt i klubhuset senest d. 17/1.
Husk tilmelding til fællesspisning kl. 18 via sekretariat@aarhussejlklub.dk eller som svar på denne mail senest søndag d. 21/1.
Jeg glæder mig til at se jer.
På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Hans Sommerlund
Formand