Generalforsamling 25. januar 2024

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Aarhus Sejlklub 

 • Dato: Torsdag d. 25. januar 2024
 • Tid:    19:00
 • Sted:  Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Esther Aggebos Gade 80 A, 8000 Aarhus Ø

Foreløbig dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år 
 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 5. Indkomne forslag 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse (pkt. 5), skal være bestyrelsen i hænde senest d. 28. december 2023.

Den endelige dagsorden fremlægges senest 11. januar på klubbens hjemmeside www.aarhussejlklub.dk samt i klubhuset.

Driftsregnskab, status, budgetforslag samt forslag til kontingentsatser fremlægges i klubhuset 
senest d. 17. januar 2024.

Fællesspisning før generalforsamlingen

Traditionen tro har vi fællesspisning før generalforsamlingen

 • Tid: Kl. 18:00 i Sejlsportscentret
 • Menu: Skipperlabskovs 
 • Der kan købes øl og vand til de sædvanlige klubpriser
 • Tilmelding til fællesspisning på sekretariat@aarhussejlklub.dk senest søndag d. 21. januar

På bestyrelsens vegne 
Hans Sommerlund
Formand