Generalforsamlingen 2021 udskudt

Kære medlemmer i ASK,

De gældende corona-restriktioner gør at det ikke er muligt at afholde den indkaldte ordinære Generalforsamling 28. januar.

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at afholde Generalforsamlingen virtuelt. Vi har ikke fundet en løsning, som vi kan være sikre på lever op til vedtægternes krav om personligt fremmøde og i øvrigt vil kunne sikre tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med afstemninger.

Vi har derfor valgt at udskyde generalforsamlingen indtil den vil kunne afholdes fysisk. Selvsagt kan vi ikke sige noget om, hvornår dette kan lade sig gøre. Vi melder ud så snart vi kan se muligheder for dato.

Iflg. vedtægterne er betalingsfrister for kontingent 1. marts.

Dette fastholder vi.

Og vi fastholder de kontingenter, som blev vedtaget på den sidste ordinære generalforsamling. Vi fortolker det sådan, at de der vedtagne kontingenter må være gældende indtil nye satser er vedtaget på en ordinær generalforsamling. Skulle nye satser blive vedtaget på den kommende generalforsamling vil der blive reguleret for dem, det måtte berøre.

Bestyrelsen vil i slutningen af januar udsende beretning fra afdelingerne samt en foreløbig beretning fra bestyrelsen til jer alle (de vil også blive lagt op på hjemmesiden).

Vi vil også sende jer udkast til revideret regnskab og arrangere et virtuelt møde hvor alle vil kunne deltage og stille spørgsmål til regnskabet.

Og, idet hele taget vil vi holde jer orienteret om hvad der sker i klubben så godt vi kan.

Udsættelsen af Generalforsamlingen betyder også at den nuværende bestyrelse fortsætter indtil Generalforsamlingen kan afholdes.

I den forbindelse er der denne hilsen fra klubbens næstformand:

Som vores formand skriver i denne mail, så er generalforsamlingen udskudt indtil vi igen kan mødes.Vi har et par problemstillinger jeg vil bede dig overveje nøje:

  1. Som ved enhver generalforsamling skal vi have valgt en ny bestyrelse. Formanden er på valg og genopstiller ikke. Jeg er ikke kandidat og jeg er ikke bekendt med, at andre har meldt sig. Er der en formandskandidat i dig, så lad os venligst vide. Alternativt få en snak med andre du kender i klubben om, hvem der kunne være vores fremtidige formand.
  2. Torben Houborg, René Jakobsen og Anders Yde er også på valg. Desuden skal vi have valgt suppleanter. Desværre genopstiller Anders ikke. Èn kandidat har allerede meldt sit kandidatur, men muligvis er du også interesseret eller kender andre?
  3. Vælger den kommende generalforsamling ikke ny formand, fortsætter bestyrelsen alene som et forretningsudvalg med det ene formål at finde en formandskandidat og få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det betyder også, at initiativer, aktiviteter og investeringer bliver sat i bero i den periode, da bestyrelsen hverken er beslutningsdygtig eller har et godkendt budget at arbejde ud fra.

Kenneth Meier-Andersen
Næstformand i Aarhus Sejlklub

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Aarhus Sejlklub