Hjælp med til at kortlægge sejlernes aktiviteter på havet

Sejlere og surfere har nu en unik mulighed for at påvirke fremtidens udnyttelse af havet og kystområderne.
Den nuværende viden om sejlernes færden på vandet er meget begrænset – og uden viden er der øget risiko for at ramme områder med sejladsaktiviteter, når der skal anlægges nye havvindmølleparker, havbrug og lignende.
Derfor er det vigtigt at få kortlagt sejleres aktiviteter til brug for den fremtidige arealplanlægning på havet. Ikke mindst i forhold til de områder, der har særlig interesse for sejlads og surfing.
Kortlægningen er i fuld gang via et projekt, der udføres af Københavns Universitet med støtte fra Tips- og Lottomidler.
Den brugerbaserede kortlægning foregår ved, at du som udøver på vandet markerer de steder, du anvender til forskellige aktiviteter. Dine markeringer plotter du ind på et interaktivt kort på www.havfriluftsliv.dk .
Man kan tegne sin rute ind på kortet eller uploade sin rute fra navigationsfiler i gpx-format. På www.havfriluftsliv.dk finder du yderligere vejledning.
Dansk Sejlunion opfordrer alle klubber, sejlere, windsurfere, kitesurfere og SUP’ere til at deltage i kortlægningen.
Resultaterne bliver frit tilgængelige, og der kan laves kort specielt for hver enkelt aktivitet.
Følg også projektet på  www.facebook.com/havfriluftsliv – herfra kan du dele opfordringen med dit netværk.