Indbydelse til åbent medlemsmøde vedr. nyt klubhus

Hvornår:  d. 11. april kl. 19.00

Hvor: Klubhuset

I løbet af foråret skal vi tage stilling til, om vi ønsker at samle hele klubben fysisk på en samlet lokation.

Vi vil gerne invitere dig til et dialogmøde, hvor vi vil fremlægge status og de videre planer.

Formålet er at give så mange oplysninger som muligt, så vi sammen kan tage en beslutning på et oplyst grundlag.

Dette er planlagt til at skulle ske på en ekstraordinær generalforsamling i maj.

Mvh. Ib Tranberg, formand