Indbydelse

NB! Mødet er flyttet til klubhuset.

Kære alle medlemmer

Du indbydes hermed til at deltage i orientering og workshop omkring fremtidig vision og helhedsplan for Aarhus Sejlklub.

Mandag den 10.  juni 19.00 – 21.00 i Sejlsportscentret.

Som bekendt blev der på vores generalforsamling i februar besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde og fremlægge en vision og helhedsplan for Aarhus sejlklub.

Første trin i den generalforsamlingsbesluttede proces er at fremlægge en vision og målsætning for hvilken klub vi er om ca. 12-15 år. Altså en uddybning og præcisering af vores formål i foreningen.  Det næste trin bliver at udarbejde et forslag til de fysiske rammer der kan understøtte denne vision for vores klub. Det vil sige at det først er ved trin 2, der påbegyndes efter sommerferien, at der bliver diskuteret f.eks. vejføringer, bygninger, faciliteter, logistik, parkering osv. 

Arbejdsgruppen er godt i gang med trin 1 og vi vil gerne fremlægge et forslag til vision og målsætninger og indbyder derfor til denne workshop, hvor I har mulighed for at give os feedback. Det er vigtigt for os i arbejdsgruppen at have en drøftelse med jer medlemmer, så vi er sikker på vi er på rette vej og har alt hvad der er relevant med. Arbejdsgruppen vil under workshoppen samle input og efterfølgende færdiggøre vision og målsætning. 

Klubben byder efter workshoppen på lidt at drikke ligesom vi tænder op for grillen, så vi sammen i lidt mere uformelle former kan drøfte vores klubs fremtid og nyde en dejlig sommeraften.

Din sejlklubs fremtid har betydning for dig ….. Så mød op !

Af hensyn til det praktiske har vi behov for din tilmelding gerne inden den 7. juni via Holdsport eller mail til  sekretariat@aarhussejlklub.dk

På Arbejdsgruppens vegne 

Hans Sommerlund og Povl Friis