Info fra BUGTENs kapsejladsudvalg

Kalø-sejladsen – en distancesejlads på ca. 26 sømil

Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer fra vore naboklubber til klubbens sidste kapsejlads i denne sæson.
Distancen er på 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen.
En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden.
Tilmelding på hjemmesiden under Events senest onsdag den 30. september
Læs mere om Kalø-sejladsen i invitationen HER:
Se sejladsbestemmelserne HER:

OBS! Som noget nyt i år kan Kalø-sejladsen, foruden at være en enkeltstående kapsejlads som sædvanligt, nu også indgå som den første af en serie på i alt fire distancesejladser, der afvikles for DH-både over fire lørdage i oktober.
Sammen med banesejladser for klassebåde udgør distance-sejladserne
Aarhus Mesterskaberne 2020.
Alle sejladser med undtagelse af Kalø-sejladsen arrangeres af Aarhus Sejlklub.
Nærmere information udsendes senere.

Venlig hilsen
Kapsejladsudvalget – Aage

 Klik her http://www.bugten.dk for at besøge vores hjemmeside.