Information om igangværende projekter på FTL havnen

Kære Alle

Vi har netop modtaget nedenstående information fra S&F vedr. igangværende projekter på FTL havnen.

Lige nu er der gang i rigtig mange projekter på havnen.

1. Sejlsportscenteret

Efter tidsplanen sendes udbudsmateriale ud ultimo april. Forventet byggestart til efteråret. Afslutning marts 2018.

På et møde i sidste uge præsenterede sejlsportscenteret en byggepladsplan. En stor del af vinterpladsen skal anvendes til byggeplads, hvilket bl.a. betyder, at vinteropbevaring 2016/2017 og 2017/2018 skal reorganiseres.

Efter sommerferien fremsendes en plan for vinteroplag.

Aarhus Sejlklub arbejder med en plan for, hvordan man kan afvikle jolleaktiviteterne i byggeperioden.

Der bliver adgangsvej til byggepladsen via den kommende Ester Aggebos Gade, således at byggepladstrafikken ikke skal ned forbi servicearealet.

2. Midterpladsen

Som vi informerede om på seneste B/I-møde arbejder Aarhus Vand på at få flyttet en pumpestation til midterpladsen. Pumpestationen skal ligge under terræn. Fordelen for lystbådehavnen er at vi dermed kan nedlægge 2 af vores egne spildevandspumper og spare driften.

Det har vist sig, at det trækker ud for Aarhus Vand med at få projekteret pumpestationen, som kommer til at gå ned i ca. 5 meters dybde. Vi har derfor besluttet at udskyde arbejdet med midterpladsen til efter sommerferien, således at midterpladsen ikke skal stå halvfærdig hen over sommerferien. Vi forventer, at arbejdet kan afsluttes ca. ultimo september. Vi fremsender revideret tidsplan, når den foreligger.

Vi er klar over, at det nuværende parkeringskaos på pladsen dermed fortsætter lidt endnu. På førstkommende B/I-møde vil vi drøfte, om brugerne er interesserede i, at vi med Hoffmann-kloder eller lign. afspærrer den nordligste del af den nuværende p-plads til langtidsparkering. Adgang med kæde og hængelås.

3. Renovering af T-stykker og brodæk

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet starten af maj. Der blev udsendt foreløbig tidsplan 5. april.

4. Kollaps af bro 9

Den yderste del af bro 9 kollapsede uventet den 15. marts. Brostykket bliver fjernet og erstattes af en flydebro.

Vi igangsætter en dykkerundersøgelse for at undersøge om der er andre broer, som er i farezonen. Mere information om dette på førstkommende B/I-møde.

5. Renovering af auktionskajen og beddingen

Medio april går Aarsleff i gang med at genoprette auktionskajen og beddingsområdet. Det har været en større øvelse, idet arbejdet er blevet fremrykket flere måneder. Projektet udføres som en del af ”Rekreativ forbindelse Nord”, hvor Teknik og Miljø er bygherre.

Se evt. https://www.youtube.com/watch?v=JW4ANMUNn4M

For at kunne fremrykke projektet, er Nordhavns skibe blevet flyttet til andre positioner rundt omkring i havnen. Endvidere er nogle af FTL-havnens store skibe flyttet til Aarhus Havn, hvor de skal ligge i området ved DOKK1. Der blev udsendt information om dette den 30. marts fra Ejvind og igen den 5. marts fra Brian Uller.

Projektet afsluttes til efteråret. Den præcise tidspunkt for afslutning af projektet kendes ikke.

6. Udvidelse af slæbested ved Søsporten

I forbindelse med genopretning af beddingsområdet bliver slæbestedet foran Søsporten udvidet med ca. 3 meter, således at brugerne kan anvende begge sider af den vestlige flydeponton. Sport & Fritid afholder udgiften hertil.

7. Hjortholmsvej

Hjortholmsvej er under omlægning, se evt.

http://anlaegaarhusoe.dk/trafik/gener-ved-vejarbejde-omkring-hjortholmsvej/

I forbindelse med ændring af Hjortholmsvej bliver Kystpromenaden permanent lukket for biltrafik ved Søsporten. Dette sker ud fra en trafiksikkerhedsmæssig begrundelse. Biltrafik til den sydligste del af havnen (Søsporten, Beddingen og garagerne på Kystpromenaden 4) skal derefter ske fra indkørslen ved motorbådsklubben. Tidsplanen for lukning af Kystpromenaden kendes p.t. ikke endeligt.

8. Energibygning

Primo juni starter Aarhus Kommune, AffaldVarme, nedrivningen af ”Grænsestationen” (bygningen øst for Søsporten). Der etableres en varmeveksler og affaldssug til Aarhus Ø. Projektet planlægges færdigt medio 2017.

AffaldVarme planlægger, at energibygningen skal være et demonstrationsanlæg, hvor publikum kan kigge ind i maskinrummet.

I noget af byggeperioden vil en del af Kystpromenaden blive inddraget til byggeplads.

 

Se video her:

Aarhus Ø