Intromøde for nye elever

Der afholdes introduktionsmøde i klubhuset for nye interesserede fra  ventelisten i januar måned hvert år; invitationerne udsendes i december måned.

Her fortæller vi om, hvad Sejlerskolen er og hvilken rolle den spiller i Aarhus Sejlklub. Der fortælles om, hvordan undervisningen rent praktisk gennemføres, hvordan man klæder sig fornuftigt på, hvilke både vi sejler i og naturligvis om, hvad man skal gøre for at sikre sig en plads til den forestående sæson.

Sejlerskole intromøde for nye elever

 

Det er vigtigt for os, at fortælle så realistisk om, hvad Sejlerskolen står for. Det er en frivillig organisation og derfor kræver vi også en del af dig. Begge parter er bedst tjent med at afstemme forventninger på en sådan aften.

Sejlerskole intromøde
Vi inviterer altid instruktører og nogle elever med, så der mulighed for at få en snak om sagerne. Vi byder på kaffe og kage og snakker om løst og fast. For at vi får mulighed for at fordele holdene bedst muligt, har vi et kort interview med hver af de fremmødte.

Sejlerskole kalenderen for hele året gennemgås også på mødet, så man kan få et indtryk af de mange aktiviteter, der er i Sejlerskolen.

Sejlerskolen er populær og derfor kan vi ikke garantere at alle får plads; vi er typisk tvungne til at give afslag til nogle stykker. Det bedste råd vi kan give er, at man skriver sig på ventelisten så tidligt som muligt. Og ja, så skal man huske at betale kontingent straks efter intromødet.

Vi glæder os allerede til at afholde det næste introduktionsmøde til januar, for folk går typisk derfra fulde af forventning og det virker som en rigtig god kickstart på sæsonen!