Tro og love erklæring

Jeg erklærer på tro og love at:

  • Jeg kun benytter parkeringsområderne bag bommene i forbindelse med foreningsmæssige aktiviteter. Når parkeringsområderne benyttes, skal P-tilladelsen kunne ses gennem bilens forrude.
  • At jeg ikke låner min parkeringstilladelse ud, herunder overgiver mit tlf.nr. til andre med henblik på parkering bag bommene.