Klubaften i Bugten: Sejlads fra Danmark til Senegal og Gambia i Vestafrika og retur

Onsdag den 28. januar kl. 19:00 i sejlklubben Bugten
Info fra Aktivitetsudvalget i Sejlklubben Bugten
Klubaften – onsdag den 28. januar kl. 19:00
Sejlads fra Danmark til Senegal og Gambia i Vestafrika og retur
Marianne Stamer og Carlo Buono – to erfarne langturssejlere og medlemmer i FTLF
(Foreningen Til Langturssejladsens Fremme) – fortæller og viser billeder fra deres spændende
15 måneders sejltur fra Danmark via Marokko til Senegal og Gambia og retur langs
Europas atlanterhavskyst.
Marianne og Carlo sejler i deres Nimbus 30 “Frigg” – en ret lille båd til sådan en tur!
Arrangementet er gratis.
Under foredraget byder Aktivitetsudvalget på kaffe og småkager el. lign..
Ønsker du mere, er det for egen regning.
Medlemmer af Aarhus Sejlklub er også meget velkomne til at deltage.
Af hensyn til bordopstilling og servering ønsker vi tilmelding på vores hjemmeside
senest søndag den 25. januar.
Aktivitetsudvalget – AaBK