Mindehøjtidelighed for Æresformanden

Sammen med H.K.H Prins Henriks øvrige protektorater og æresformandskaber modtog Aarhus Sejlklub indbydelse til at deltage med en repræsentant ved mindehøjtideligheden i Christiansborg Slotskirke i dag. Indbydelsen blev naturligvist positivt besvaret. I alt deltog vel en håndfuld fra sejlerverdenen.

Det blev en minderig dag med en fin højtidelighed i fine rammer for en fin æresformand for Aarhus Sejlklub.

Ved bisættelsen i morgen har Aarhus Sejlklub sendt en opmærksomhed, ligesom klubben har gjort det ved øvrige klubmedlemmers bisættelser.

Jens Erik Hansen

P.S.: Da indbydelsen tikkede ind på min mail konkluderede blandt andre klubbens royale forbindelsesofficer, Søren Asboe, at Aarhus Sejlklub naturligvis skulle være repræsenteret. Dette set i lyset af Kongehusets mangeårige æresformandskaber for Aarhus Sejlklub og dettes betydning for Aarhus Sejlklubs medlemmer.

Aarhus Sejlklubs krans til bisættelsen.