Norsminde Sejlklub og Hou Sejlklub afholder Tunø rundt Race & Cruiser Cup 2. September

Der kan deltage både med og uden kapsejladslicens.

Tilmelding: www.housejlklub.dk

Indbydelse: Link