Ølsalg

Ang. ølsalg:
Af resource hensyn stopper det daglige ølsalg i klubben.
Man vil kunne købe øl i Bugtens automat.
Fremover vil der kunne købes øl i forbindelse med arrangementer.
oel