Orientering omkring ”Proces for udvikling af helhedsplan for Aarhus Sejlklub”

Der er nu etableret en arbejdsgruppe, og denne har holdt sit første møde. Mødet blev indkaldt med (for) kort varsel og blev afholdt den 17/3 i ungdomsafdelingen. Det var et fint konstruktivt møde. 

Læs referatet her.