Pladshavermøde i Kølbådafdelingen

Der indkaldes til pladshavermøde på Aarhus Sejlklubs Fartøjsstation.
Mødet afholdes fredag den 17. marts fra kl. 16.30 – 20.00 (med spisning).
Mødets formål er at orientere og inddrage pladshaverne i aktuelle aktiviteter på fartøjsstationen.

Dagsorden:

  1. Orientering om nye pladshavere, herunder en drøftelse af klubbens tildelingspolitik.
  2. Drift- og vedligeholdelsesprojekter på vore broer.
  3. Gæstesejlerforbedringer i den kommende sæson.
  4. Serviceareal øst, og opstilling og drift af byggetelte på servicearealet.
  5. Bådhåndtering og søsætning 2017, samt orientering om SÅL og fælles fartøjsstation.
  6. Turbøjer i Aarhus bugten.
  7. Orientering og repræsentation i kølbådudvalget.

Mødet afsluttes med fællesspisning (Tilmelding 50kr) Tilmelding til spisning sluttede onsdag 15/3