Pladshavermøde i Kølbådsafdelingen

Der indkaldes til pladshavermøde på Aarhus Sejlklubs Fartøjsstation.
Mødet afholdes onsdag den 18. april fra kl. 16.30 – 20.00 (med spisning).
Mødets formål er at orientere og inddrage pladshaverne i aktuelle aktiviteter på fartøjsstationen.

Dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation
  2. Orientering om Kølbådsudvalgets (KBU’s) arbejde det sidste år
  3. Tildeling af pladser i 2018 – ny procedure, samt status
  4. Drift- og vedligeholdelsesprojekter på vore broer.
  5. Gæstesejler set-up i den kommende sæson.
  6. Serviceareal øst, og opstilling og drift af byggetelte på servicearealet.
  7. Bådhåndtering og søsætning 2018, samt orientering om SÅL og fælles fartøjsstation.
  8. VM 2018 – konsekvenser for fartøjsstationen.
  9. Nye medlemmer i KBU?

Klubben byder på øl/vand og snacks.

Vi sørger for, at der er smørrebrød ved afslutning af mødet
Tilmelding til spisning (55kr) slutter mandag 16/4.
Tilmelding til havn@aarhussejlklub.dk