Sportsbåde – J70’er til Aarhus sejlklub ?

Interessetilkendegivelse og debataften torsdag den 18. januar kl. 19.00 – 20.30

Som annonceret ved Generalforsamlingen samt efterfølgende ved Nytårs Taffel vil vi følge op på de gode intentioner der er omkring at få sportsbåde – 1 til 2, J70’er til klubben

Med inspiration fra et konkret oplæg udarbejdet af Peter Warrer samt materiale fra andre klubber om deres erfaringer med organisering og igangsættelse – vil vi debattere hvordan vi kan få et sportsbåds miljø op at stå i vores klub.

Vi mangler et team på en 2-3 dedikerede personer der vil tage bolden videre og være ansvarlige for projektet Der er som udgangspunkt afsat 200 tkr. i 2018 budgettet.

Del budskabet – det er vigtigt at møde op og vise reel interesse og støtte til projektet.

Vi ses torsdag den 18. januar

Sejlerhilsen Jens Fast